Opdrachtomschrijving

Senior Informatie Analist
Regio:
Noord-Holland
Geplaatst:
04/07/2019
Status:
reageren niet meer mogelijk

Omschrijving

Opdracht omschrijving

Als Informatie Analist help je het Ingenieursbureau hun doelstellingen te realiseren door het uitvoeren van analyse en ontwerpen. Je bent onder meer betrokken bij het inrichten en implementeren van nieuwe IT oplossingen, het reduceren van kosten en risico's, het optimaliseren van bedrijfsprocessen en de ondersteunende informatiesystemen. Je achterhaalt de eisen en wensen van de klant en stelt op een gestructureerde wijze de specificaties op. Hierbij denk je mee over de grenzen van je eigen functie. Je communiceert met belanghebbenden en adviseert over de gevolgen van hun eisen en wensen. Je maakt hierbij gebruik van procesmodellen, use cases, user stories, gegevensmodellen en gebruikershandleidingen.
 
Het Ingenieursbureau bereidt de aanleg en het onderhoud van infrastructuur en de inrichting van de stad voor. De afdeling realiseert hiermee uitvoeringsprogramma's en opdrachten die zij krijgt van stadsdelen en andere eenheden in de stad. De groei van de economie maakt de druk op de organisatie de komende jaren groter. Individuele projecten concurreren om de schaarse capaciteit. Informatievoorziening speelt een steeds prominentere rol in de organisatie en binnen onze projecten. Om te kunnen anticiperen op alle ontwikkelingen kiest het IB voor drie

Werkzaamheden
We vragen jou om conform geformuleerde doelstellingen de volgende activiteiten op te pakken:

  • Je maakt  voorstellen voor vernieuwing en/of aanpassing van de bedrijfsprocessen en de informatievoorziening.
  • Je doet  impactanalyse en stelt businesscases op voor de vernieuwing en ontwikkeling van informatievoorziening waarbij kosten en baten zijn afgewogen.
  • Je voert gesprekken met proceseigenaren over hun  behoeften en wensen.
  • Je bent trekker van meerdere multidisciplinaire teams die vernieuwing en/of aanpassingen uitwerken.
  • Je creëert het overzicht van het bestaande en nieuwe IB-datalandschap voor de trajecten waar je mee bezig bent
  • Je zorgt voor een duurzame manier van ontsluiten van onze databronnen in samenwerking met IV, ICT, DataLab en stakeholders van het IB
  • Optimaliseer en/of automatiseer bestaande en/of nieuwe processen zodat de data duurzaam kan worden hergebruikt
  • Onderhoudt contacten met stakeholders en zorgt ervoor dat de omgeving goed geïnformeerd is over voortgang en impact van de veranderingen.
  • Volgt de ontwikkelingen in de markt en in de stad om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de klant.
  • Draagt bij aan het behalen van de IV-accountdoelen.

Vereisten
Branche-ervaring:
Overheid en Publieke sector
Functiegebied:
Advies / Consultancy
Expertise:
Procesmanagement
Extra Functiegebied:
ICT/ Computer diensten
Extra Expertise:
ICT Consultancy
Werkervaring:
3-5 jaar
Opleiding:
HBO

Selectiecriteria
De opdrachtgever heeft het tarief gemaximaliseerd op € 85,- incl. reiskosten excl. BTW Uiteraard vragen wij u zo scherp mogelijk aan te bieden. Leden van IPMarktplaats (premium/professional) betalen geen bemiddelingsfee/bureau marge bij uitvoering van deze opdracht.
knock out
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven. Vul in: organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met u en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn.
knock out
U beschikt over een afgeronde HBO/ WO opleiding in een relevante richting ((technisch)bedrijfskundig en/of informatica/informatiekunde). Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
knock out
U heeft ervaring met kort cyclisch werken en werken in agile teams.Daarnaast heeft u meerdere jaren werkervaring als data engineer of data scientist, met kennis van gegevensmanagement en Business Intelligence. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
knock out
U heeft brede en actuele kennis van datamodellen, -typen, -analyse technieken en tooling. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
knock out
U heeft kennis van informatie toepassingen die in het ruimtelijk domein binnen de gemeente worden gebruikt (Dit betreft data en applicaties voor de verwerking van grafische en non-grafische informatie. Ten behoeve van de realisatie van projecten, maar ook voor het genereren van stuurinformatie voor het IB als totaal). Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
knock out
U heeft ervaring met bestuurlijk complexe vraagstukken binnen gemeentelijke context. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
30 punten
U heeft actuele kennis van de processen en informatie- en werkstromen binnen een publieke bouw- of civieltechnische projectorganisatie. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
30 punten
U heeft aantoonbare ervaring in een spilfunctie tussen primair proces en ICT. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
20 punten
#U heeft ervaring met workflow en/of andere regel gedreven software strekt tot aanbeveling. Bekendheid met Modelleertechnieken is een pre. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
20 punten

Uurtarief
Uurtarief:
€ 85 - € 95

Overige informatie
Startdatum:
19/08/2019
Duur:
3 - 6 maanden
Uren per week:
28 uur
Reageren voor:
12/07/2019