Opdrachtomschrijving

Test Analist scrumteam
Regio:
Utrecht
Geplaatst:
14/05/2019
Status:
reageren niet meer mogelijk

Omschrijving

Opdracht omschrijving

Ontwikkelteam Planon is op zoek naar versterking op test-vlak. Het totale ontwikkelteam bestaat uit Planon consultants/functioneel beheerders en testers. De totale omvang is +-15 FTE waarbij er extra capaiteit wordt gevraagd voor het testteam. De opdracht zal zijn het testteam te ondersteunen in het testproces tijdens de 3-wekelijkse releases en bestaat de mogelijkheid om testautomatisering verder uit te breiden.

Doelstelling
Ondersteunen, uitvoeren en meedraaien met het totale ontwikkelproces.

Verantwoordelijkheden

De testanalist is verantwoordelijk voor kwaliteitsinput bij refinement sessies, het reviewen en SMART krijgen van de requirements en testbasis, testspecificatie op basis van testtechnieken, testuitvoering, correcte registratie van testbevindingen in JIRA en communicatie hierover binnen het team. Belangrijk is ook het maken van inschattingen met betrekking tot het maken van de testspecificaties en testuitvoer. Testsoorten die uitgevoerd dienen te worden zijn met name ST/FAT en KIT (ketenintegratietesten), daarnaast eventueel ondersteuning van eindgebruikers bij uitvoeren van de GAT.

Verder: 

 • Participeren in het gehele ontwikkelproces met de verantwoordelijkheid voor het juist afgeven van een test-advies.
 • Samenwerken met overige disciplines (ontwikelaars/functioneel beheerders/consultants)
Vakmatige taken
 • Intake en reviews
 • Testcases ontwerpen/uitvoeren/verwerken
 • Registeren en rapporteren van bevindingen
 • Onderhouden van testgevallen, testdata, testscripts, draaiboek
 • Ondersteunen testcoordinator bij opstellen teststrategie
 • Logische en fysieke testgevallen opstellen en testdata verzamelen
 • Juiste testtechnieken toepassen en zorgen voor maximale dekking
Profiel
  • Minimaal een afgeronde HBO Informatica in de richting van Informatiekunde, Bestuurlijke informatiekunde of gelijkwaardig;
  • TMap (Next) Test Engineer en/of ISTQB Advanced Test Analyst certificering (of ISTQB CTAL, of ISTQB/ISEB Practitioner);
  • CAT certificering (Certified Agile Tester) 
  • Lean IT, ITIL, Prince2 en / of IREB is een pré. 
 • Werkervaring
  • Minimaal 3 jaar werkervaring binnen een scrum-team waarbij de rol als test-analist positief is vervuld binnen een overheidsorganisatie is een eis. 
  • Minimaal 3 jaar werkervaring binnen een grote IT organisatie (200+ medewerkers)
  • Uitstekende kennis van en ervaring met Excel is een eis
  • Kennis en ervaring met bevindingenregistratietool JIRA is een wens
  • Kennis van minimaal één van de volgende testautomatiseringstools: Selenium / HP Quality Center / Katalon is een wens
  • Kennis en ervaring van een facilitair systeem is een wens
Competenties
 • Proactief
 • Samenwerken
 • Communiceren
 • Flexibiel
 • Initiatief
 • Probleemanalyse
 • Klantgericht

Vereisten
Branche-ervaring:
ICT
Functiegebied:
ICT/ Computer diensten
Expertise:
Testen
Werkervaring:
3-5 jaar
Opleiding:
HBO

Selectiecriteria
Uiteraard vragen wij u zo scherp mogelijk, marktconform, aan te bieden incl. reiskosten en excl.BTW. Leden van IPMarktplaats (premium/professional) betalen geen bemiddelingsfee/bureau marge bij uitvoering van deze opdracht.
knock out
Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring. Dit in het Nederlands gesteld van maximaal 7 pagina's A4. Eis 2. U heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding in de richting van Informatica, Informatiekunde, Bestuurlijke informatiekunde of gelijkwaardig. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV
knock out
Eis 3. De kandidaat is in het bezit van een TMap (Next) Test Engineer en/of ISTQB Advanced Test Analyst certificering (of ISTQB CTAL/CTEL, of ISTQB/ISEB Practitioner). Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV Eis 4. Vereiste (gedrags)competenties: - Proactief: nemen van initiatief en het anticiperen op kansen. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. - Communiceren: Presenteert feiten, meningen en ideeën op een heldere wijze. Maakt hierbij gebruik van relevante communicatiemiddelen. - Flexibel: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. - Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begintliever uit zichzelf dan passief af te wachten. - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Klantgericht: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Bovenstaande competenties moeten middels concrete voorbeelden duidelijk uitkomen tijdens het verificatiegesprek
knock out
Eis 5. Uitstekende kennis en ervaring met Excel Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar de gevraagde ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).Eis 6. 3-5 jaar werkervaring binnen een scrum-team waarbij de rol als test-analist positief is vervuld binnen een overheidsorganisatie. (Beoordeling zal plaatsvinden op basis van recente project ervaringen, werkzaamheden en door middel van een referentiecheck).
knock out
Eis 7. Minimaal 3 jaar werkervaring binnen een grote IT organisatie (200+ medewerkers). (Beoordeling zal plaatsvinden op basis van recente project ervaringen, werkzaamheden en door middel van een referentiecheck).
knock out
Wens 1. Kennis en ervaring met testmethoden, technieken Aantoonbare ervaring in het toepassen van deze technieken. Benoem met welke methoden en technieken ervaring is opgedaan, benoem het aantal jaar en waar de ervaring is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Concreet vb. kan u aangeven wat functioneel getest moet worden als er een nieuw of bestaand product wordt aangepast? Hoe de testcases tot stand komen op basis van een gekozen strategie. Dit zal ook tijdens een gesprek aan bod komen door bijv. een praktijkcase toe te lichten.
30 punten
Wens 2. Kennis van minimaal één van de volgende testautomatiseringstools: Selenium / HP Quality Center / Katalon. Motiveer uw rol, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten.
30 punten
Wens 3. Lean IT, ITIL, Prince2 en / of IREB. Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV
20 punten
Wens 4. Kennis en ervaring met bevindingenregistratietool JIRA. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat u aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten.
10 punten
#Wens 5. Kennis en ervaring van een facilitair systeem. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat u aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten.
10 punten

Uurtarief
Uurtarief:
niet bekend

Overige informatie
Startdatum:
05/08/2019
Duur:
1 jaar
Reageren voor:
22/05/2019