Opdrachtomschrijving

Senior Ontwerper/Bouwer Citrix
Regio:
Utrecht
Geplaatst:
14/05/2019
Status:
reageren niet meer mogelijk

Omschrijving

Opdracht omschrijving

De Senior Ontwerper/Bouwer (Microsoft Windows en Citrix), adviseert bij de vertaling van de infrastructuur architectuur en functionele behoefte naar concrete oplossingen voor de organisatie, hij/zij ontwerpt en bouwt oplossingen. De Senior infrastructuur Ontwerper/Bouwer ondersteunt het team met de bouw, test en integratie richtlijnen alsmede aan de concretisering van beheer en beveiligingsaspecten, die randvoorwaardelijk zijn voor in productie. Daarnaast zal ook beheer worden uitgevoerd als onderdeel van de taakstelling. De verhouding Ontwerp/Bouw en Beheer zal vastgesteld worden naar de op dat moment geldende operationele behoefte.

Doelstelling
adviseert en ondersteunt CC Werkplekken en KA om een landelijk centraal afgestemde werkplek voorziening conform architectuur eisen van de organisatie te ontwerpen en op te leveren, en daarnaast ook mede te gaan beheren

Verantwoorelijkheden
De Senior Ontwerper/Bouwer ondersteunt bij:

 • De vertaling van de architectuur naar concrete ICT oplossingen voor de diverse (lifecycle-) projecten en volgt hierbij de invulling van de producten portfolio;
 • Het werkplek ontwerp, bouw, test en integratie richtlijnen voor projecten alsmede de concretisering van beheer en beveiligingsaspecten, die randvoorwaardelijk zijn voor in productie name;
 • De Senior Ontwerper/Bouwer beheert en voert werkzaamheden uit en participeert in diverse lijn activiteiten die vallen binnen het werkgebied van het Competence Center Werkplekken en KA.
 • Consignatie/Piketdienst is een integraal onderdeel van de functie.

Vakmatige taken
 • De Senior Ontwerper/Bouwer ressorteert onder een lead engineer binnen WPKA en/of onder aansturing van (technische) projectleider(s);
 • Aanspreekpunt en vraagbaak voor projectleiders, lead engineers, andere Ontwerper/Bouwers en systeemspecialisten;
 • Stelt realisatieadviezen en ontwerpspecificaties op voor meer complexe/samengestelde systemen;
 • Bedenkt oplossingen om een geautomatiseerde werkwijze te kunnen hanteren dit kan d.m.v. tooling, er wordt met name gebruik gemaakt van powershell;
 • Vervaardigt samen met testengineers realisatie testplannen en voert unit en geïntegreerde realisatietesten uit;
 • Verzorgt de documentatie van de ontwikkelingen en wijzigingen;
 • Handelt realisatieproblemen af;
 • Adviseert architectuur en productmanagement vanuit ontwerpperspectief;
 • Controleert of de diverse ontwerpen op elkaar aansluiten en totaal de complete systeemoplossing (zoals beschreven in de architectuur) bieden;
 • Verwerkt gevonden problemen in nieuwe releases;
 • Maakt producten van externe leveranciers gereed voor integratie en test in de release;
 • Geeft input / assisteert bij het opstellen van planningen en implementaties;
 • Helpt mede vorm te geven aan de invulling van het beheeraspect.

Profiel
  • HBO werk- en denkniveau;
  • MCSA Windows Server 2016 gecertificeerd;
  • Citrix XenDesktop 7.6 (CCE-V, CCP-V of CCA-V) gecertificeerd.
 • Werkervaring
  • In de afgelopen 8 jaar minimaal 5 jaar ervaring als Senior Ontwerper/Bouwer;
  • Minimaal 3 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met het ontwerpen en bouwen van een complexe(met meer dan 5000 gebruikers) Ivanti/RES Workspace Control omgeving;
  • Minimaal 3 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met het geautomatiseerd bouwen van Citrix/Ivanti/App-V Images tbv een complexe PVS-omgeving;
  • Ervaring met het opzetten van een complete omgeving;
  • Kennis van en ervaring met Ivanti/RES;
  • Kennis van en ervaring met NetScaler;
  • Kennis van en ervaring met Microsoft Windows 10;
  • Kennis van en ervaring met Microsoft Windows Server 2008R2 en 2012R2 en hoger;
  • Kennis van en ervaring met Citrix XenApp/XenDesktop 7.x;
  • Kennis van en ervaring met applicatievirtualisatie Microsoft App-V en RES Workspace;
  • Kennis van en ervaring met PVS;
  • Kennis van en ervaring met VMware 6;
  • Kennis van en ervaring met SCCM;
  • Ervaring met het werken bij een overheidsinstantie is een pré.
Competenties
 • Samenwerken
 • Flexibel gedrag
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid (Nederlands / Engels)
 • Mondelinge presentatie (Nederlands / Engels)

Bijzondere Kerncompetenties

 • Adviesvaardigheden
 • Kwaliteitsbewust
 

Vereisten
Branche-ervaring:
ICT
Functiegebied:
ICT/ Computer diensten
Expertise:
Software / Web Development
Werkervaring:
5-10 jaar
Opleiding:
HBO

Selectiecriteria
De opdrachtgever heeft het tarief gemaximaliseerd op %u20AC 80,- incl. reiskosten excl. BTW Uiteraard vragen wij u zo scherp mogelijk aan te bieden. Leden van IPMarktplaats (premium/professional) betalen geen bemiddelingsfee/bureau marge bij uitvoering van deze opdracht.
knock out
Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring. Dit in het Nederlands gesteld van maximaal 7 pagina's A4.
knock out
Eis 2. In de afgelopen 8 jaar minimaal 5 jaar werkervaring als Senior Ontwerper/Bouwer. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).
knock out
Eis 3. MCSA Windows Server 2016 gecertificeerd Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV
knock out
Eis 4. Citrix XenDesktop 7.6 (CCE-V, CCP-V of CCA-V) gecertificeerd Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV
knock out
Eis 5. Vereiste (gedrags)competenties: Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. Klantgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Bovenstaande competenties moeten middels concrete voorbeelden duidelijk uitkomen tijdens het verificatiegesprek.
knock out
Wens 1. Minimaal 3 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met NetScaler. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat u aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten.
30 punten
Wens 2. Minimaal 3 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met VmWare 6. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat u aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten.
30 punten
Wens 3. Minimaal 3 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met het ontwerpen en bouwen van een complexe(met meer dan 5000 gebruikers) Ivanti/RES Workspace Control omgeving. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat u aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten.
20 punten
#Wens 4. Minimaal 3 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met het geautomatiseerd bouwen van Citrix/Ivanti/App-V Images tbv een complexe PVS-omgeving. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat u aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten.
20 punten

Uurtarief
Uurtarief:
€ 75 - € 85

Overige informatie
Startdatum:
02/09/2019
Duur:
1 jaar
Uren per week:
36 uur
Reageren voor:
24/05/2019