Opdrachtomschrijving

Medior communicatieadviseur
Regio:
Noord-Holland
Geplaatst:
11/02/2019
Status:
gesloten

Omschrijving

Opdracht omschrijving

De gemeente zoekt een medior communicatieadviseur voor de  directie Onderwijs, Jeugd en Zorg (OJZ) voor 24- 32  per week die zich bezig houdt met de communicatie over  Zorg en Jeugdhulp. Het werk is gevarieerd, uitdagend en vraagt om een flexibele alleskunner.
 
Zorg (gemiddeld 16-24 uur per week)
Je krijgt bij de afdeling Zorg te maken met onderwerpen die maatschappelijk van groot belang zijn en volop in de belangstelling staan. De gemeente zorgt voor een groeiende groep kwetsbare/niet-gezonde inwoners want op het gebied van de zorg heeft de gemeente in 2015 een groot aantal taken overgedragen gekregen van het Rijk. Het doel is om met minder budget en een vernieuwende aanpak inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen en mee te blijven doen in hun omgeving. Zij moeten weten waar ze zorg en ondersteuning in hun eigen wijk kunnen krijgen en welke voorzieningen voor hen beschikbaar zijn. De verschillende professionals die in de zorg werken, krijgen meer ruimte en verantwoordelijkheid en daarmee meer plezier in hun werk en een betere dienstverlening voor de inwoner.
 
Het versterken van de sociale netwerken en gebiedsgericht werken wordt voor de medewerkers van afdeling Zorg steeds belangrijker. De nieuwsbrief Wegwijs in de Wmo is een van de communicatiemiddelen die dit ondersteunen en die je wekelijks uitbrengt. Daarnaast zijn er diverse onderwerpen waar je als adviseur bij betrokken bent zoals het zo toegankelijk mogelijk maken van de stad  voor mensen met een beperking, zowel op fysiek, sociaal als digitaal gebied. Ook ben je betrokken bij de ontwikkeling naar een slimmer, duurzamer en klantvriendelijker sociaal vervoer  voor inwoners die niet van het reguliere vervoer gebruik kunnen maken (doelgroepvervoer).
 
Jeugdhulp (gemiddeld 8 uur per week)
Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De veertien gemeenten in de regio's Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland kopen gezamenlijk specialistische jeugdhulp in. Ook werken zij samen aan de verdere vernieuwing van het jeugdhulpstelsel. Het Regionaal Ondersteuningsteam (ROT) verzorgt namens de veertien gemeenten het contacteren van jeugdhulpaanbieders en het inkopen van jeugdhulp. De vernieuwingen binnen de jeugdhulp zijn erop gericht om resultaatgericht te gaan werken, namelijk op basis van de ondersteuningsbehoefte van het gezin in plaats van op het aanbod van instellingen.  Wanneer er in een gezin meerdere problemen zijn zoals schulden, armoede of verslaving, dan heeft dit effect op de kinderen. Samen met de ouders wordt in dat geval een perspectiefplan opgesteld voor de ondersteuning van het hele gezin waarin verschillende professionals samenwerken om het gezin zo goed mogelijk te ondersteunen. 

Werkzaamheden
Wat ga je doen bij het communicatieteam Zorg?

 • Je werkt in een team met een senior- en medior communicatieadviseur Zorgenmet specialisten van het Communicatiebureau zoals de webredacteur.
 • Je komt te werken op diverse onderwerpen binnen Zorg zoals Toegankelijkheid en Doelgroepvervoer en werkt grotendeels zelfstandig. Je geeft communicatieadvies, bedenkt de communicatieaanpak, stelt een planning op en coördineert de uitvoering van de activiteiten.
 • Je bedenkt en verzorgt activiteiten op maat om onze doelgroepen te bereiken. Je coördineert de productie van communicatiemiddelen in samenwerking met de centrale specialisten van het Communicatiebureau.
 • Je coördineert de wekelijkse Nieuwsbrief Wegwijs in de Wmo die naar een groot aantal professionals gaat, je schrijften redigeert artikelen.

 
Wat ga je doen bij het communicatieteam Jeugd?8 uur per week
Je werkt in een team met een senior- en mediorcommunicatieadviseur Jeugd voor het  Regionaal ondersteuningsteam (ROT) van de jeugdhulpregio Amsterdam - Amstelland en Zaanstreek - Waterland. De communicatie richt zich de komende maanden op het ondersteunen van de implementatie van de nieuwe aanpak.

 •  Schrijven van diverse teksten, o.a.
 1. voor de website (nieuwsberichten en verhalen);
 2. voor de nieuwsbrief
 • Actueel houden van de website met feitelijke informatie (inkoop en werkwijze gerelateerde info);
 • Redigeren van brieven en factsheets naar aanbieders (over m.n. inkoop en werkwijze gerelateerde onderwerpen)
 • Advies over communicatie en ondersteuning bij organiseren van conferenties en bijeenkomsten.
 • Lange termijn: communicatienetwerk (met communicatieafdelingen van de andere gemeenten en aanbieders) onderhouden en adviseren op regionale thema's )
 • Ondersteuning van de senior communicatieadviseur die de strategische lijn bewaakt.

Vereisten
Branche-ervaring:
Overheid en Publieke sector
Reclame, Communicatie en PR
Functiegebied:
Communicatie / PR
Expertise:
Communicatie advies
Werkervaring:
3-5 jaar
Opleiding:
HBO

Selectiecriteria
De opdrachtgever heeft het tarief gemaximaliseerd op € 63,- incl. reiskosten excl. BTW Uiteraard vragen wij u zo scherp mogelijk aan te bieden. Leden van IPMarktplaats (premium/professional) betalen geen bemiddelingsfee/bureau marge bij uitvoering van deze opdracht.
knock out
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven. Vul in: organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met u en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn.
knock out
U beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau, bij voorkeur op het gebied van communicatie. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
knock out
U heeft ruime ervaring met publiekscommunicatie. Daarnaast heeft u meerdere jaren ervaring als allround medior communicatieadviseur bij overheidsinstantie of andere complexe organisatie Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
knock out
U heeft aantoonbare affiniteit met het thema Zorg Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
knock out
U beschikt over aantoonbare kennis en ervaring met social media Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
knock out
U heeft aantoonbare ervaring met het schrijven en redigeren van teksten/tekstschrijver Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
knock out
U heeft ervaring met Wordpress en Mailchimp. Dit dient duidelijk uit het cv te blijken.
knock out
U heeft ervaring als communicatieadviseur met het bereiken van specifieke doelgroepen, toon dit aan met een voorbeeld.
50 punten
#U heeft ervaring met werken bij een gemeente of de Jeugdhulp. Dit dient duidelijk uit het cv te blijken.
50 punten

Uurtarief
Uurtarief:
€ 55 - € 65

Overige informatie
Startdatum:
01/03/2019
Duur:
6 - 12 maanden
Uren per week:
28 - 32 uur
Reageren voor:
19/02/2019