Opdrachtomschrijving

Senior Developer .NET
Regio:
Utrecht
Geplaatst:
11/01/2019
Status:
gesloten

Omschrijving

Opdracht omschrijving

Bij de organisatie ontwikkel je als .Net developer robuuste applicaties onder architectuur, die het werk van onze medewerkers makkelijker en beter maken. Zo is er de moderne voorziening BVID (BasisVoorziening IDentificatie) voor de registratie en verificatie van persoonsgegevens met documenten, vingerafdrukken en foto’s.

De Senior Developer is het T-shape teamlid van het Devops-team (scrum) dat zich bezig houdt met het (door)ontwikkelen van de BVID. Stelt zijn/haar expertise ten dienste van het team en is ook in staat andere taken binnen het team uit te voeren. Draait als volledig Devops teamlid mee.

De kandidaat dient rekening te houden met het in overleg uitvoeren van werkzaamheden en/of beschikbaarheid buiten normale kantoortijden (piketdienst).

De Senior Developer levert een bijdrage aan het (door)ontwikkelen van de applicatie en zorgt voor kennisoverdracht aan de andere teamleden. Geeft invulling aan de ontwikkel-capaciteit van het DevOps-team dat onderhoud en doorontwikkeling van de applicatie realiseert.

De uit te voeren werkzaamheden vallen binnen het onderhoud en de functionele doorontwikkeling voor de applicatie BVID-2. Dit betreft zowel het aanbrengen van enkele technische verbeteringen alsook nieuwe functionele behoeften, deels vanuit veranderende (europese) wetgeving.

Als teamlid mede verantwoordelijk voor de te bereiken resultaten van het DevOps-team. Als teamlid wordt bijgedragen aan de verantwoordelijkheden van het team met name op het gebied van de software architectuur van de voorziening.

Softwarematige ontwikkeltaken in een .Net omgeving onder architectuur, met oog voor niet functionele aspecten als performance, security en robuustheid.  

Als DevOps-team lid heb je contact met je mede teamleden, de Product Owner, de Scrum Master, andere DevOps-team in de keten, mogelijke toeleveranciers en andere stakeholders.


Profiel
 • Opleiding
 • HBO werk en denk niveau

 • Aangevuld met Microsoft opleidingen zoals: AZURE, WCF (Windows Communication Foundation ) & EF (Entity Framework), HTML5, CSS (Cascading Style Sheets), JAVASCRIPT;

 • Werkervaring

 • Ervaring met .NET Development bij grote organisaties (>1000 medewerkers) 

 • Recente ervaring met web technologieën zoals ASP.NET, MVC, Javascript en HTML/CSS;

 • Recente ervaring met ontwikkelomgevingen zoals Visual Studio, Entity Framework, C#, Javascript, XML, HTML5, CSS3

 • Ervaring met ASP.NET MVC 4 & 5 

 • Ervaring  in een Agile/Scrum omgeving

 • Ervaring met Team Foundation Server

 • Ervaring met SharePoint 

 • Probleemanalyse
 • Overtuigingskracht
 • Coachen
 • Initiatief
 • Klantgerichtheid
 • Leervermogen
 • Samenwerken

Vereisten
Branche-ervaring:
ICT
Overheid en Publieke sector
Functiegebied:
ICT/ Computer diensten
Expertise:
Systeem ontwikkeling
Werkervaring:
3-5 jaar
Opleiding:
HBO

Selectiecriteria
De opdrachtgever heeft het tarief gemaximaliseerd op € 90,- incl. reiskosten excl. BTW Uiteraard vragen wij u zo scherp mogelijk aan te bieden. Leden van IPMarktplaats (premium/professional) betalen geen bemiddelingsfee/bureau marge bij uitvoering van deze opdracht.
knock out
Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring. Dit in het Nederlands gesteld van maximaal 7 pagina's A4.
knock out
Eis 2. In de afgelopen 7 jaar minimaal 3 jaar ervaring als Senior .NET Developer bij grote organisaties (>1000 medewerkers) Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj). Bij het niet duidelijk benoemen zal de bieding terzijde worden gelegd.
knock out
Eis 3. In de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring met web technologieën zoals ASP.NET en/of MVC en/of Javascript en/of HTML/CSS. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).
knock out
Eis 4. In het bezit van minstens twee certificaten van de hieronder genoemde Microsoft opleidingen: * AZURE, * WCF (Windows Communication Foundation) * EF (Entity Framework); * HTML5, * CSS (Cascading Style Sheets), * JAVASCRIPT Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV
knock out
Eis 5. Vereiste (gedrags)competenties: Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begintliever uit zichzelf dan passief af te wachten. Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Bovenstaande competenties moeten middels concrete voorbeelden duidelijk uitkomen tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat tijdens het verificatiegesprek dat u niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de offerte.
knock out
Wens 1. In de afgelopen drie jaar minimaal 1 jaar werkervaring met ontwikkelomgevingen zoals Visual Studio, Entity Framework en C#. Motiveer uw rol, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt.
30 punten
Wens 2. Minimaal een jaar ervaring met ASP.NET MVC 4 & 5. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat u aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten.
30 punten
Wens 3. Minimaal twee jaar werkervaring in een Agile/Scrum omgeving. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat u aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten.
20 punten
#Wens 4. Ervaring met Team Foundation Server en SharePoint.
20 punten

Uurtarief
Uurtarief:
€ 85 - € 95

Overige informatie
Startdatum:
22/04/2019
Duur:
6 - 12 maanden
Uren per week:
36 uur
Reageren voor:
18/01/2019