Opdrachtomschrijving

Procesregisseur opstellen stedelijk weerbaarheidsbeeld cyberveiligheid
Regio:
Utrecht
Geplaatst:
11/01/2019
Status:
gesloten

Omschrijving

Opdracht omschrijving

In de gemeente willen we werken aan een ‘Stedelijk weerbaarheidsbeeld cyberveiligheid’. Daarmee zijn alle partners in staat om de digitale ontwikkelingen te volgen en hierop (blijvend) in te spelen. Dit stedelijk beeld brengt sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen in kaart voor nader te bepalen stedelijke functies zoals veiligheid, mobiliteit, economie, zorg, onderwijs, wonen, basisvoorzieningen (onder andere drinkwater en elektriciteit), bestuur en governance. Het stedelijk weerbaarheidsbeeld moet inzichtelijk maken hoe we Utrechtse burgers, ondernemers en bedrijven door middel van preventieve maatregelen en preparatie ‘veerkrachtig’ kunnen maken tegen cyberincidenten. We willen hen een handelingsperspectief geven om tot snel herstel te komen na een cyberincident.

De aanpak
We zoeken iemand om in 2019 het stedelijk weerbaarheidsbeeld cyberveiligheid op te stellen en het bijbehorend handelingsperspectief te formuleren. Je gaat samen met partners in de stad, en in voorkomend geval de regio, initiatieven aanjagen, maar ook organiseren om cyberbewustzijn en cyberweerbaarheid te vergroten. Deze samenwerking willen we opbouwen met publieke en private kennispartners zodat meerdere disciplines worden meegenomen. De stedelijke functies zijn immers essentieel om een stad te laten functioneren. De aanpak moet de burger derhalve centraal stellen in de wijze waarop het cyber domein invloed heeft op zijn dagelijks leven en functioneren.

Het stedelijk cyberbeeld komt tot stand op basis van een aantal werksessies met partners en organisaties die werkzaam zijn binnen, of invloed hebben op, het functioneren van de stedelijke functies. In deze werksessies zullen de stedelijke functies als uitgangspunt worden genomen, waarbij in ieder geval een focus zal komen te liggen op de relatie met de OOV-kerntaken. Tijdens de genoemde werksessies wordt per stedelijke functie geanalyseerd wat het speelveld is en hoe in dit veld zou kunnen worden geacteerd. Dit wordt aan de hand van SWOT-analyses uitgevoerd, samen met de betrokken partners binnen een stedelijke functie, maar ook met partners die niet altijd primair betrokken zullen zijn bij de stedelijke functie. Door deze manier van werken worden de cyberbeelden multidisciplinair benaderd en ontstaat een eerste community in de stad voor cyber resilience.

Het project dient uiterlijk 31 december 2019 opgeleverd te worden. Het gaat dan om:

  • Een eerste oriëntatie bij verschillende betrokken stakeholders binnen de stedelijke functies t.b.v. het bepalen van kansrijke trajecten.
  • Opstellen advies t.b.v. keuze stedelijke functie(s).
  • Een inventarisatie van de kansen en bedreigingen voor cyber resilience in werksessies met betrokken partners (communities), in de vorm van een uitgewerkte SWOT analyse.
  • Een publicatie van de SWOT resultaten voor de community.
  • Een eerste community in de stad voor cyber resilience:, waarbij de leden zich expliciet hebben gecommitteerd en minimaal twee maal in werksessies bij elkaar zijn geweest.
  • Een (aanzet tot een) bestuurlijke notitie voor afstemming in de lijn binnen de gemeente Utrecht.


De procesregisseur die wij zoeken:

  • Heeft academisch denk- en werkniveau, met minimaal een afgeronde hbo opleiding, bij voorkeur in de richting van informatiemanagement of bedrijfskunde (of vergelijkbare opleiding);
  • Heeft minimaal 4 jaar aantoonbaar ruime werkervaring op het gebied van informatiemanagement met vergelijkbare verantwoordelijkheden en complexiteit;
  • Heeft aantoonbaar actieve kennis van de maatschappelijke en organisatorische ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, zowel op landelijk als lokaal niveau;
  • Is strategisch, kan op directieniveau opereren, heeft politiek-bestuurlijk inzicht;
 

Vereisten
Branche-ervaring:
ICT
Overheid en Publieke sector
Functiegebied:
ICT/ Computer diensten
Expertise:
Security
Werkervaring:
3-5 jaar
Opleiding:
HBO

Selectiecriteria
De opdrachtgever heeft het tarief gemaximaliseerd op € 75,- incl. reiskosten excl. BTW Uiteraard vragen wij u zo scherp mogelijk aan te bieden. Leden van IPMarktplaats (premium/professional) betalen geen bemiddelingsfee/bureau marge bij uitvoering van deze opdracht.
knock out
Het cv toont minimaal een afgeronde opleiding op hbo niveau, bij voorkeur in de richting van informatiemanagement of bedrijfskunde (of vergelijkbare opleiding);
knock out
CV toont als werkervaring minimaal 4 jaar werkervaring met aantoonbaar ruime ervaring op het gebied van informatiemanagement met vergelijkbare verantwoordelijkheden en complexiteit;
knock out
We zoeken iemand die actieve kennis heeft van de maatschappelijke en organisatorische ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, zowel op landelijk als lokaal niveau. Geef voorbeelden.
40 punten
Geef een beschrijving van je aanpak van de opdracht. U kunt een apart document uploaden bij uw reactie/profiel. Of toevoegen aan het einde van uw cv.
40 punten
Heb je al werkervaring in een dergelijke functie waardoor je snel zult zijn ingewerkt?
20 punten
Voor deze aanvraag ontvangen wij graag twee relevante referenties die door Gemeente nagebeld mogen worden. Je geeft met het indienen van de referenties de Gemeente akkoord om contact op te nemen met de referenten.
knock out
Voeg hier je cv toe. Je cv is max 3 pagina's enkelzijdig en toont een volledig overzicht van je huidige nevenfuncties (bezoldigd en onbezoldigd) zodat de vacaturehouder mogelijke belangenverstrengeling kan uitsluiten.
knock out

Uurtarief
Uurtarief:
€ 75 - € 85

Overige informatie
Startdatum:
04/02/2019
Duur:
6 - 12 maanden
Uren per week:
24 uur
Reageren voor:
18/01/2019