Opdrachtomschrijving

Projectleider Implementatie Toekomstscenario Geïntegreerde Voorzieningen
Regio:
Noord-Holland
Geplaatst:
06/12/2018
Status:
gesloten

Omschrijving

Opdracht omschrijving

De afdeling MGGZ bemenst 3 geïntegreerde voorzieningen, locaties in de stad waar de GGD samen met Wpi mensen bedient met ingewikkelde verslavings- en psychiatrische problematiek ((o)ggz-doelgroep). Vanuit de GGD wordt geboden:

 • huisartsenzorg op basis van een straatdoktercontract;
 • specialistische ggz (dbc's/zorgverzekeringswet);
 • heroïneverstrekking (subsidieregeling vws).


De teams op de GV-en bestaan uit verpleegkundigen, SPV-ers, maatschappelijk werkers, verslavingsarts, psychiater, basisartsen, medisch secreataressen en - ivm zorgadminstratie - adminstratief medewerkers. Formatie op elke GV is rond de 25 fte.

De doelgroep op de GV-en (overwegend opiaatverslaafden) neemt de afgelopen jaren in omvang af en vergrijst snel, waardoor de zorgvraag verandert. De inkomsten lopen ook terug (tekort dit jaar ca. 1,2 mio).  Dat noodzaakt ons tot een herijking van de activiteiten en het aanpassen van de functiemix.

Aan Bureau Interim & Advies van de gemeente  reeds gevraagd om hiervoor een toekomstbestendig scenario te ontwikkelen:

 • dat nagaat of de GGD deze zorg de komende jaren zal moeten blijven leveren (uitsluiten alternatieve uitvoerders);
 • dat inspeelt op veranderingen in de doelgroep (meer verouderingsproblematiek, zorgvraag complexer);
 • dat continuïteit van zorg biedt voor de huidige cliëntgroep;
 • waarin de zorgprocessen (huisartsenzorg, sggz, heroineverstrekking) optimaal zijn vormgegeven;
 • waarin de uitgaven- en inkomsten kant meer in balans komen en blijven.

Uit het BIA onderzoek komen Drie scenario's:

I         Zoveel mogelijk huidige aanbod continueren:  GV-en + MO (maatschappelijke opvang) en een van de locaties omvormen tot GV light;
II        I + Inspelen op oudere cliëntgroep: GV-en + MO + ouderenvoorziening;
III       II + Spreiding in de stad (inspelen op oudere cliëntgroep die minder mobiel is): samenwerking met Huisartsen + GGZ op locatie + spec. wijkverpleging, GV-en + MO.

Binnenkort wordt aan de directie en daarna aan de wethouder een notitie voorgelegd waarin geadviseerd wordt om voor de korte termijn te kiezen voor scenario 2 en daarna te koersen op scenario 3.
Dat betekent, naast de optimalisering van de inkomstenkant die reeds in gang gezet is, stroomlijning van de activiteiten op de GV-en, omvorming van GV centrum tot een 'GV-light' (smalle invulling) en het aangaan van samenwerkingsrelaties met organisaties voor ouderenzorg en beschermd wonen, etc. om de continuïteit van zorg voor de doelgroep beter te waarborgen.

Voor het stroomlijnen van de zorgprocessen en de vertaalslag van het gekozen scenario naar de (soberder) personele invulling zoeken wij een ervaren projectleider.

Werkzaamheden
De projectleider voert de volgende activiteiten uit:

 • trekken van een aantal brede werkgroepen gericht op de herstructurering van de GV-en conform het gekozen scenario en de ontwikkeling van samenwerkingsrelatiesen -afspraken
 • uitwerken gemaakte keuze in termen van verleggen van cliëntstromen
 • uitwerken gemaakte keuze naarpersonele consequenties en (her)inrichting processen (aantal en type zorgprofessionals,aard werkzaamheden, noodzakelijke competenties, waarborgen voor kwaliteit)
 • opstellen implementatie- en reorganisatieplan

Vereisten
Branche-ervaring:
Overheid en Publieke sector
Functiegebied:
Management / Directie
Expertise:
Project management
Werkervaring:
3-5 jaar
Opleiding:
HBO

Selectiecriteria
De opdrachtgever heeft het tarief gemaximaliseerd op € 100,- incl. reiskosten excl. BTW Uiteraard vragen wij u zo scherp mogelijk aan te bieden. Leden van IPMarktplaats (premium/professional) betalen geen bemiddelingsfee/bureau marge bij uitvoering van deze opdracht.
knock out
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven. Vul in: organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met u en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn.
knock out
U bent in het bezit van minimaal een erkende HBO diploma. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. Daarnaast beschikt u minimaal over een WO werk- en denkniveau. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
knock out
U heeft aantoonbare ervaring met complexe ontwikkelopdrachten. Voorbeelden van complexe ontwikkelopdracht dienen in de motivatie toegelicht te worden.
knock out
Geef in maximaal 1 pagina aan waarom u de meest geschikte bent voor deze opdracht. Uw motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien u hiervoor wordt uitgenodigd. U kunt uw motivatie achter uw CV voegen of uploaden bij uw reactie/profiel.
knock out
U heeft feeling met het werk en de beleving van uitvoerende zorgprofessionals, bij voorkeur in het werkveld van de (0)ggz. Geef in de motivatie toelichting waaruit dit blijkt.
20 punten
U heeft ervaring met het trekken van projecten in dynamische context. Daarnaast heeft u minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 5 jaar) met het begeleiden van verbetertrajecten in de zorg (bedrijfsvoering, kwaliteit, innovatie). Dit dient duidelijk te blijken uit het cv en toegelicht in de motivatie.
knock out
U kennis van regelgeving en bekostiging in de gezondheidszorg, in het bijzonder de(O) GGZ en/of verslavingszorg? Dit dient duidelijk te blijken uit het cv en toegelicht in de motivatie.
30 punten
Heeft u aantoonbare ervaring met implementatie van veranderopgaven in de zorg of bij de overheid? Dit dient duidelijk te blijken uit het cv en toegelicht in de motivatie.
20 punten
#U heeft aantoonbare ervaring met het optimaliseren van zorgprocessen. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv en toegelicht in de motivatie.
30 punten

Uurtarief
Uurtarief:
€ 95 - € 105

Overige informatie
Startdatum:
01/01/2019
Duur:
3 - 6 maanden
Uren per week:
24 uur
Reageren voor:
14/12/2018