Opdrachtomschrijving

Lead Engineer / Teammanager Team Werkplekken
Regio:
Utrecht
Geplaatst:
08/11/2018
Status:
gesloten

Omschrijving

Opdracht omschrijving

De sector Levering staat voor het leveren van hoogwaardige ICT-diensten met een daarbij horende service en continue ondersteuning in normale en bijzondere omstandigheden. De sector installeert, exploiteert, beheert en ondersteunt het gebruik van applicaties, producten, deelsystemen, datacommunicatienetwerken en infrastructuur. Deze sector zorgt voor het in stand houden van de technische basisvoorzieningen (infrastructuur, werkplekken, servers, storage en netwerk). Ook doet ze het technische applicatiebeheer en de exploitatie van de ontwikkel-, test- en acceptatieomgevingen. De sector Levering is in de vorm van gelaagde besturing verantwoordelijk voor de continuïteit van de dienstlevering aan de organisatie en ketenpartners.


De sector Levering bestaat uit 3 onderdelen namelijk:

 • Productiehuis (focus op onder andere applicatie ontwikkeling en technisch applicatiebeheer)
 • Gebruikersloket (afdelingen zoals de Lokale ondersteuning en Servicedesk)
 • Infrabedrijf (onder het infrabedrijf vallen alle 10 productlijnen)

Het team Werkplekken/KA bestaat uit één productlijn (Werkplekken/KA) en is verantwoordelijk voor:

 • De innovatie, ontwikkeling (life-cycle) en het beheer van de hardware en images van alle doelgroepwerkplekken en randapparatuur van de organisatie, zodat het team Lokale ICT-Ondersteuning ze werkend kan plaatsen op locatie.
 • Het packagen/scripten van alle applicaties, zodat ze werken op de hardware en images van de juiste doelgroepwerkplekken en bijbehorende randapparatuur.
 • De innovatie, ontwikkeling (life-cycle) en het beheer van de technische omgevingen die specifiek voor werkplekken en randapparatuur benodigd zijn. De omgevingen die ook voor andere disciplines (bv servers) benodigd zijn, worden door Hosting ontwikkeld en beheerd. 
Hiervoor worden de volgende tooling en technieken ingezet:
 • Citrix webinterface / Storefront; aansluiting op Citrix netscaler.
 • Packaging/scripting tooling zoals App-V en Wise packagestudio.
 • Stack Fat cliënts: Windows7/10, Internet Explorer, Ivanti Workspace Manager, App-V.
 • Stack VDI-Infra: Windows7/10, Citrix XenDesktop, Internet Explorer, Workspace Manager.
 • Stack Shared Desktop-Infra: Citrix XenApp, Internet Explorer, Workspace Manager, App-V.
 • Bitlocker en MBAM encryptie ; Scanning, follow-me printing, printserver, Licentieserver, Provisioning server.
 • Gebruikmakend van Altiris deploymentserver en SCCM, Antivirus (Sophos) Microsoft Advanced threat protection (ATP)-server/console, WSUS-server/console.

Doelstelling

De Lead engineer / teammanager zorgt voor aansturing en planning van de beheerders en ontwikkelaars in de Productlijn. Hij/zij behoudt het overzicht en bewaakt de samenhang over de verschillende disciplines binnen en buiten de Productlijn. De Lead Engineer is verantwoordelijk voor een releasematig uitgevoerde oplevering van producten, die getest en geaccepteerd worden door Ontwikkeling en Beheer.

 • Het productteam SBC bestaat uit:
  • 3 subonderdelen namelijk: frontdesk WPKA dit zijn de collegae welke de 2elijns tickets voor alle productlijnen behandelen.
  • 3e lijns beheerders en ontwerper bouwers welke alle SBC aangelegen werkzaamheden behandelen. Binnen het team is één technisch coördinator aanwezig welke de leadengineer / teammanager ondersteunt.
  • FD: 4 personen – 3e lijns: 25 beheerders – ontwerper / bouwers:
 • Het productteam AP bestaat uit:
  • Packagers: 21 en 2 Bouwondersteuners Binnen het team is één technisch coördinator aanwezig welke de leadengineer / teammanager ondersteunt.
Vakmatige taken
 • Je verzorgt en coördineert de dagelijkse aansturing van de Beheerders en Ontwikkelaars;
 • Je verzorgt en coördineert de inzet van mensen bij changes, incidenten en problemen;
 • Je levert input voor productplannen en roadmaps;
 • Je borgt de kwaliteit van de technische Impact Analyses bij changes;
 • Je constateert en analyseert trends in de dagelijkse operatie en zet deze om in verbeterinitiatieven;
 • Je vertaalt besluiten naar praktische richtlijnen, uitvoeringsbeleid en planningen;
 • Je bent actief in overlegstructuren zowel binnen- als buiten jouw Productlijn;
 • Je participeert in voorkomende gevallen, bij escalaties bijvoorbeeld, in consignatiedienst.
 • Je hebt een coachende rol waarbij:
  • Je de vakbekwaamheid van je teamleden bevordert door kennis en vaardigheden over te dragen en als mentor te fungeren;
  • Je de samenwerking en teambuilding als hoge prioriteit hebt.

Leidinggevende taken
 • Je kunt een gevarieerd team van beheerders en ontwikkelaars goed laten samenwerken (bijvoorbeeld in een DevOps omgeving);
 • Je kunt goed inhoudelijke discussies voeren, luisteren, abstraheren en samenvatten;
 • Je neemt beslissingen, die respectvol zijn naar iedereen;
 • Je bent in staat de Productlijn te vertegenwoordigen in stuurgroepen;
 • Je kunt tijdens escalaties het overzicht behouden, prioriteiten stellen, keuzes maken en helder communiceren.

Profiel
 • U beschikt over een HBO werk- en denkniveau aangevuld met diploma in de richting van ICT of gelijkwaardig, aangevuld met certificaten op het gebied van ITIL Foundation en PRINCE2 Foundation.
 • Werkervaring
  • Je kunt een gevarieerd team van beheerders en ontwikkelaars goed laten samenwerken (bijvoorbeeld in een DevOps omgeving);
  • Je kunt goed inhoudelijke discussies voeren, luisteren, abstraheren en samenvatten. Je neemt beslissingen, die respectvol zijn naar iedereen;
  • Je bent in staat de Productlijn te vertegenwoordigen in stuurgroepen;
  • Je kunt tijdens escalaties het overzicht behouden, prioriteiten stellen, keuzes maken en helder communiceren;
  • Je hebt goede kennis van de producten binnen de productlijn;
  • Je hebt ruime kennis van ICT en het besturen van complexe ketens;
  • Je hebt kennis van Agile en ervaring met een DevOps team.

Competenties
 • Coachen
 • Klantgerichtheid
 • Maatschappelijke oriëntatie
 • Netwerkvaardigheid
 • Organisatiesensitiviteit
 • Organisatievermogen
 • Overtuigingskracht
 • SysteemdenkenVereisten
Branche-ervaring:
Overheid en Publieke sector
Functiegebied:
Management / Directie
Expertise:
Team-/ Afdelingsmanagement
Werkervaring:
5-10 jaar
Opleiding:
HBO

Selectiecriteria
De opdrachtgever heeft het tarief gemaximaliseerd op € 75,- incl. reiskosten excl. BTW Uiteraard vragen wij u zo scherp mogelijk aan te bieden. Leden van IPMarktplaats (premium/professional) betalen geen bemiddelingsfee/bureau marge bij uitvoering van deze opdracht.
knock out
Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring. Dit in het Nederlands gesteld van maximaal 7 pagina's A4.
knock out
Eis 2. U heeft minimaal een HBO werk- en denkniveau. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV
knock out
Eis 3. Vereiste (gedrags)competenties: Coachen - Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. Klantgerichtheid - Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Maatschappelijke oriëntatie - Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie. Netwerkvaardigheid - Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. Organisatiesensitiviteit - Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. Organisatievermogen - Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. Overtuigingskracht - Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Systeemdenken - Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel. Bovenstaande competenties moeten middels concrete voorbeelden duidelijk uitkomen tijdens het verificatiegesprek. Geef aan op welke wijze de competenties worden toegepast bij de uitvoering voor het gunnen van opdracht. Bij het niet voldoende aantonen zal aanbieding terzijde worden gelegd. Indien u wordt uitgenodigd voor het gesprek.
knock out
Eis 4. U heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare rol als Lead Engineer / teammanager. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).
knock out
Eis 5 U heeftin de afgelopen 5-8 jaar minimaal 2 jaar ervaring opgedaan in een complexe omgeving binnen een publieke bestuurlijke organisatie. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden.
knock out
Wens 1. In de rol van Lead Engineer / teammanager heeft u een coachende rol waarbij u de vakbekwaamheid van uw teamleden bevordert door kennis en vaardigheden over te dragen en door als mentor te fungeren, waarbij u de samenwerking en teambuilding als hoge prioriteit hebt. Motiveer uw rol, geef in de motivatie aan hoeveel maanden/jaren ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit de werkervaring, zoals bovenstaand benoemd, blijkt. Geef een beschrijving van een recente opdracht (en). De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs.
40 punten
Wens 2. U heeft brede kennis van de onderstaande producten binnen de productlijn: • Citrix Xeanapp/Xendesktop omgevingen (SBC) Ivanti Workspace of UE-V van Microsoft; • Citrix webinterface / Storefront; aansluiting op Citrix netscaler; • Packaging/scripting tooling zoals App-V en Wise packagestudio; • Stack Fat cliënts: Windows7/10, Internet Explorer, Ivanti Workspace Manager, App-V; • Stack VDI-Infra: Windows7/10, Citrix XenDesktop, Internet Explorer, Workspace Manager; • Stack Shared Desktop-Infra: Citrix XenApp, Internet Explorer, Workspace Manager, App-V; • Bitlocker en MBAM encryptie ; Scanning, follow-me printing, printserver, Licentieserver, Provisioning server; • Gebruikmakend van Altiris deploymentserver en SCCM, Antivirus (Sophos) Microsoft Advanced threat protection (ATP)-server/console, WSUS-server/console. De kennis zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV. Noem het nummer van de wens en benoem de werkzaamheden
40 punten
Wens 3. U bent ITIL Foundation gecertificeerd. Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV
10 punten
#Wens 4. U bent PRINCE2 Foundation gecertificeerd. Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV
10 punten

Uurtarief
Uurtarief:
€ 75 - € 85

Overige informatie
Startdatum:
18/02/2019
Duur:
6 - 12 maanden
Uren per week:
36 uur
Reageren voor:
16/11/2018