Opdrachtomschrijving

Project-/Programmamanager
Regio:
Gelderland
Geplaatst:
06/11/2018
Status:
gesloten

Omschrijving

Opdacht omschrijving

De programmanager is verantwoordelijk voor:

  1. de opzet en bewaking van de totale planning en bewaken van samen in de uitvoering van alle activiteiten die nodig zijn voor een succesvolle implementatie in de keten (in de ketens van Interactie en Auto, business en IV). De realisatie loopt via diverse ontwikkelteams die voor hun eigen onderdeel de aansturing geregeld hebben. Hiernaast is de business auto in the lead voor implementatie.
  2. coordinatie en consolidatie over-all rapportage;
  3. bijdrage in de implementatie (inhoud nog nader te bepalen) Je bewaakt vanuit de keten/business de tijdige totstandkoming van de voorzieningen en processen, daarbij werk je intensief samen met projectmanagers of RTE's van de verscheide trajecten en of projecten bij Interactie, Transactie en implementatie. De kernlocaties voor de werkzaamheden zullen Apeldoorn en Utrecht zijn. Je neemt deel aan het bestuurlijk overleg Interactie Auto (helpt deze bij adequate besluitvorming) en rapporteert aan de Ketenmanager (en business owner Auto). Je bent goed in samenwerking, kan verschillen overbruggen en bent alert op risico's en hun effecten op de voortgang. Je acteert oplossingsgericht en hebt politiek-/bestuurlijk sensitief.


Achtergrond
De Belastingdienst werkt aan de doorontwikkeling en implementatie van een nieuw IV-systeem voor BPM. In dit kader wordt in projectverband gewerkt aan het e-formulieren BPM (digitaliseren van het BPM-stroom) aan de voorkant. Belastingenplichten worden in dit kader in staat gesteld om aangiften, vrijstellingen en bezwaren/verzoeken BPM online. Auto is de launching customer voor een nieuwe portal voor e-formulieren.De opdracht vindt plaats in een bestuurlijk complexe omgeving. Dit project betreft een van de 5 lopende vernieuwingsprojecten vanuit de Investeringsagenda.

Profiel eisen

  • 5 jaar ervaring als project-/programmamanager
  • 5 jaar ervaring met werken in een bestuurlijk complexe omgeving
  • 2 jaar ervaring met Agile werken
  • 2 jaar ervaring met introductie van nieuwe systemen/processen
  • Programmamanagement (MSP, Managing Succesful Programmes)
  • Risicomanagement (MOR, Management of Risk)
Vereisten
Branche-ervaring:
ICT
Functiegebied:
Management / Directie
Expertise:
Programma management
Werkervaring:
5-10 jaar
Opleiding:
HBO

Selectiecriteria
Uiteraard vragen wij u zo scherp mogelijk, marktconform, aan te bieden incl. reiskosten en excl.BTW. Leden van IPMarktplaats (premium/professional) betalen geen bemiddelingsfee/bureau marge bij uitvoering van deze opdracht.
100 punten
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring. Dit in het Nederlands opgesteld van maximaal 5 pagina's A4. De Ipmarktplaats behoudt zich het recht voor om aanbieding terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het CV en/of referentie voorkomen. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. Indien deze informatie ontbreekt, behoudt de Ipmarktplaats zich het recht de aanbieding ter zijde te leggen. Referentie: Een overzichtelijke omschrijving van gevraagde werkzaamheden in een eerdere tewerkstelling. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de tewerkstelling, het aantal uren per week. Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever. U dient de contactgegevens in het cv op te geven.
knock out
5 jaar ervaring met werken in een bestuurlijk complexe omgeving
knock out
2 jaar ervaring met Agile werken
knock out
2 jaar ervaring met introductie van nieuwe systemen/processen
knock out
Programmamanagement (MSP, Managing Succesful Programmes)
knock out
Risicomanagement (MOR, Management of Risk)
knock out
5 jaar ervaring als project-/programmamanager
knock out

Uurtarief
Uurtarief:
niet bekend

Overige informatie
Startdatum:
26/11/2018
Duur:
1 - 3 maanden
Uren per week:
36 uur
Reageren voor:
08/11/2018