Opdrachtomschrijving

Allround financieel adviseur
Regio:
Noord-Holland
Geplaatst:
12/10/2018
Status:
gesloten

Omschrijving

Opdracht omschrijving

De functie wordt gekenmerkt door het opstellen van integrale P&C-producten, zoals duiding en analyse van de financiële cijfers, het schrijven van een tekstuele financiële toelichting ('redengevende verklaring') in samenhang met de inhoudelijke toelichtingen.

De Allround adviseur adviseert het management over belangrijke ontwikkelingen binnen het organisatie onderdeel of stadsdeel (monitoring en sturingsvraagstukken), voert adviesgesprekken met budgethouders van het organisatieonderdeel en levert input voor de maandelijkse adviesgesprekken van de senior adviseur met de directeur van het betreffende organisatieonderdeel. Daarnaast geeft hij/ zij input voor de afstemmingsoverleggen van de senior adviseur met de business controller en levert input voor de prestatiedialoog. In voorkomende gevallen geeft functionaris financieel advies over beleidsbesluiten, projecten en beleidsontwikkelingen binnen het organisatieonderdeel of het stadsdeel waar hij/ zij voor werkt.

De Allround adviseur stelt realisatiecijfers en prognoses op, voert financiële (trend)analyses uit, stelt financiële overzichten op (bijv. verplichte paragrafen) en adviseert budgethouders op basis van de verkregen inzichten van de financiële functie over de financiële kaders en mogelijke oplossingen en scenario's binnen deze kaders. Daarnaast adviseert de Allround adviseur over onder andere afwijkingen en mogelijkheden tot verbetering en bijsturing.

Het zelfstandig leiden van projecten (binnen het organisatieonderdeel of stadsdeel) behoort eveneens tot het takenpakket. De nadruk van deze uitvraag ligt bij allround financieel adviseurs die ervaring hebben met uitvoerende werkzaamheden ten behoeve van de jaarrekening (memorialen, interne verrekeningen, tussenrekeningen uitzoeken, sub-administraties uitzoeken.


In samenwerking met je collega's ben je zowel tactisch als strategisch sterk. Je stelt jezelf ondergeschikt aan het teambelang en blijft gefocust op het gezamenlijke resultaat. Bovendien bouw je continu aan je netwerk, zodat je relaties in alle lagen van de organisatie hebt en misschien zelfs daarbuiten. Met het nodige initiatief en je overtuigingskracht bereik je je doelen en bouw je op je eigen wijze mee aan onze stad.


Vereisten
Branche-ervaring:
Overheid en Publieke sector
Functiegebied:
Accounting / Financieel
Expertise:
Financieel consultancy
Werkervaring:
5-10 jaar
Opleiding:
HBO

Selectiecriteria
De opdrachtgever heeft het tarief gemaximaliseerd op € 75,- incl. reiskosten excl. BTW Uiteraard vragen wij u zo scherp mogelijk aan te bieden. Leden van IPMarktplaats (premium/professional) betalen geen bemiddelingsfee/bureau marge bij uitvoering van deze opdracht.
knock out
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven. Vul in: organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met u en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn.
knock out
U heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. Nadere toelichting: Voormalig gemeentepersoneel is gedurende twee jaar na de ontslagdatum uitgesloten van externe inzet bij de gemeente Amsterdam. Een uitzondering bestaat indien voormalig medewerkers van de gemeente Amsterdam direct aansluitend aan hun dienstverband een ww-uitkering of een bovenwettelijke uitkering ontvangen in verband met de beëindiging van dat dienstverband.
knock out
U heeft een uitstekend gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen, in combinatie met een sterk analytisch vermogen. Daarnaast beschikt u over minimaal over een hbo / wo werk- en denkniveau. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
knock out
U heeft minimaal 7 jaar ervaring opgedaan bijvoorbeeld in een functie als adviseur PFC of financieel beleidsmedewerker. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
knock out
U heeft minimaal 7 jaar ervaring met het uitvoeren van financiële (trend)analyses en met het opstellen van financiële overzichten. Daarnaast heeft u minimaal 7 jaar ervaring met het geven van financiële adviezen op tactisch niveau die bepalend zijn geweest voor beleidsvorming. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
knock out
U heeft ervaring met het voeren van gesprekken op directieniveau. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
30 punten
U heeft aantoonbare ervaring met de PC&A cyclus. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
30 punten
U heeft ervaring in een G4 Gemeente. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
20 punten
#U heeft ervaring met AFS. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
20 punten

Uurtarief
Uurtarief:
€ 75 - € 85

Overige informatie
Startdatum:
01/11/2018
Duur:
1 - 3 maanden
Uren per week:
36 uur
Reageren voor:
19/10/2018