Opdrachtomschrijving

Senior adviseur Planning, Control en Advies
Regio:
Noord-Holland
Geplaatst:
12/10/2018
Status:
gesloten

Omschrijving

Opdracht omschrijving

Binnen de functie van Senior adviseur ligt de nadruk op het gevraagd en ongevraagd geven van financieel advies over complexe projecten en strategische/tactische beleidsontwikkelingen binnen de rve of het stadsdeel waar hij/zij voor werkt.

De Senior adviseur bereidt op verzoek de directeur voor op de GMT vergadering door het annoteren van stukken en het schrijven van GMT-flappen. Is tevens sparringpartner voor het management over belangrijke ontwikkelingen binnen de rve of stadsdeel, voert adviesgesprekken met budgethouders van de rve.

De Senior adviseur stemt af met de accountmanager backoffice van de rve Financiën. Daarnaast is hij/zij aanspreekpunt voor de directeur en gesprekspartner van de business controller (bij de stadsdelen is tevens het afdelingshoofd Bestuur en Organisatie aanspreekpunt voor zover het de bestuurlijke P&C producten betreft). Vanuit die rol voert hij/zij maandelijks gesprekken met de directeur en met budgethouders van omvangrijke en complexe domeinen en heeft regulier afstemmingsoverleg met de business controller.

De Senior adviseur stelt prognoses op en betrekt daarbij de inhoud, voert complexe financiële analyses uit, koppelt inhoud aan cijfers en adviseert budgethouders op basis van de verkregen inzichten van de financiële functie over de financiële kaders en mogelijke oplossingen en scenario's binnen deze kaders. Daarnaast adviseert de Senior adviseur over onder andere afwijkingen en mogelijkheden tot verbetering en bijsturing.

Tot slot neemt de Senior adviseur deel aan rve-overschrijdend overleg en participeert in of geeft leiding aan projecten en ontwikkelingen bij de rve Financiën die worden gekenmerkt door een maatschappelijk afbreukrisico en omvangrijke budgetten.

Van de Senior wordt verwacht mee te denken over niet duidelijk omlijnde vraagstukken en daarover te adviseren. De Senior adviseur is vanuit zijn financiële expertise gesprekspartner bij grote en complexe inkoopprocessen. De Senior adviseur heeft een hoge mate van politieke sensitiviteit en is in staat een inschatting te maken in hoeverre geconstateerde financiële ontwikkelingen een politieke impact kunnen hebben en signaleert/escaleert daarop.


Vereisten
Branche-ervaring:
Overheid en Publieke sector
Functiegebied:
Accounting / Financieel
Expertise:
Financieel consultancy
Werkervaring:
5-10 jaar
Opleiding:
WO

Selectiecriteria
De opdrachtgever heeft het tarief gemaximaliseerd op € 85,- incl. reiskosten excl. BTW Uiteraard vragen wij u zo scherp mogelijk aan te bieden. Leden van IPMarktplaats (premium/professional) betalen geen bemiddelingsfee/bureau marge bij uitvoering van deze opdracht.
knock out
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven. Vul in: organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met u en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn.
knock out
U beschikt over een WO diploma bedrijfskunde, bedrijfseconomie of ander relevant financieel vakgebied. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
knock out
U heeft minimaal 3-7 jaar ervaring op het gebied van advisering en formuleren van adviezen in een politiek-bestuurlijke context, in het bijzonder binnen het financieel domein. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
knock out
U heeft minimaal 3-7 jaar ervaring in het aansturen van complexe projecten. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
knock out
U heeft minimaal 3-7 jaar ervaring op het terrein van beleidsrealisatie (incl. P&C-cyclus: Begroting, Voor- & Najaarsnota en Jaarrekening) binnen het financieel domein. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
knock out
U heeft aantoonbare ervaring in het formuleren van (financiële) adviezen (strategisch/tactisch) en het voeren van overleg met het hoger ambtelijk management. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
30 punten
U heeft aantoonbare ervaring op het terrein van beleidsrealisatie (incl. P&C-cyclus: Begroting, Voor- & Najaarsnota en Jaarrekening) bij een G4 gemeente. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
30 punten
U heeft minimaal 3 jaar werkervaring in een financiële functie bij Gemeente Amsterdam, Den Haag, Rotterdam of Utrecht. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
40 punten

Uurtarief
Uurtarief:
€ 85 - € 95

Overige informatie
Startdatum:
01/11/2018
Duur:
3 - 6 maanden
Uren per week:
36 uur
Reageren voor:
19/10/2018