Opdrachtomschrijving

Senior communicatieadviseur Ketenbureau i-Sociaal Domein
Regio:
Zuid-Holland
Geplaatst:
18/07/2018
Status:
gesloten

Omschrijving

Opdracht omschrijving

Doel van de opdracht

 • Opstellen communicatiestrategie en plan i-Sociaal Domein, WMO en Jeugdwet
 • Adviseren en faciliteren inzake communicatie uitingen ten behoeve van de implementatie en doorontwikkeling van landelijke standaarden voor gegevensuitwisseling voor Wmo en Jeugdzorg;
 • De kennisdeling en de interactie tussen belanghebbenden bevorderen middels eenduidige communicatie;
 • Opbouwen en onderhouden van een uitgebreid netwerk bij gemeenten, aanbieders, brancheorganisaties van zorgaanbieders en ketenpartners, zowel bij communicatieafdelingen als bij de beleidsafdelingen en ICT;

In deze functie stem je voortdurend de communicatie af met een brede groep belanghebbenden zodat voor de doelgroepen de boodschap consistent en eenduidig is. Je hebt contact met de communicatieafdelingen van alle betrokken partners bij het programma: de brancheorganisaties van zorgaanbieders, softwareleveranciers, VNG en de ketenpartners (Zorginstituut Nederland, Stichting Inlichtingenbureau en VECOZO). Je werkt nauw samen met de implementatieadviseurs en senior adviseurs van het Ketenbureau i-Sociaal Domein en met communicatie adviseurs binnen de VNG. Je onderhoudt de website www.i-sociaaldomein.nl, stelt een contentstrategie en –kalender op en adviseert medewerkers van het Ketenbureau over het gebruik van sociale media.
Je bewaakt de voortgang en samenhang met andere communicatieplannen bij VNG en stuurt waar nodig bij

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Visie- en planvorming op communicatie over het aandachtsgebied i-Sociaal Domein, WMO en Jeugdwet, rekening houdend met diverse doelgroepen en belanghebbenden.
 • Proactief advies over communicatie en positionering van de “werkagenda” van het Ketenbureau;
 • Inrichten van communicatie- en kernboodschappen voor uiteenlopende doelgroepen (ook voor bestuurders);
 • Uitvoeren en invulling geven aan de communicatie uitingen conform het opgestelde plan;
 • Proactief en creatief betrekken van doelgroepen van belanghebbenden en (re) presenteren van informatie;
 • Coördineren van/opstellen van nieuwsbrieven en zorgdragen dat de communicatie over de ontwikkelingen van de uitvoering van de WMO en Jeugdwet up to date is;
 • Verzorgen van presentaties en begeleiden van bijeenkomsten gericht op interactie;
 • Afnemen van interviews over de materie van i-Sociaal Domein met vertegenwoordigers van de verschillende doelgroepen, bijvoorbeeld informatiemanagers en controllers bij gemeenten en aanbieders, maar ook softwareleveranciers en bestuurders van gemeenten en aanbieders;
 • Faciliteren van de implementatie en adoptie van de i-standaarden en bedrijfsprocessen tussen stakeholders en belanghebbende partijen met de juiste communicatie uitingen.
 • Afstemmen van de communicatie in een politiek gevoelige omgeving waar tegenstrijdige belangen kunnen spelen en waar samenwerking en vertrouwen opgebouwd moeten worden;
 • Vertalen van productinformatie naar communicatie gericht op informatie- en automatiseringsmedewerkers, managers en bestuurders van gemeenten;
 • Kennis documenteren naar behoefte van de diverse afnemers: informatie- en automatiseringsmedewerkers, managers en bestuurders van gemeenten.

Kennis- en ervaringsvereisten

 • WO-werk-en denkniveau, verkregen door tenminste een HBO-opleiding in een richting die relevant is voor de opdracht (bijvoorbeeld Communicatie, Nederlands, politicologie of bestuurskunde) en door meer dan 5 jaar relevante werkervaring;
 • Heeft de afgelopen 5 jaar gewerkt als communicatieadviseur, zowel binnen als buiten de overheid; Heeft kennis van informatievoorziening in sociale domein;
 • Ruime ervaring met het opbouwen en onderhouden van een uitgebreid netwerk bij gemeenten, zorgaanbieders en de ketenpartners;
 • Ervaring met het in communicatie uitingen vertalen van informatie voor medewerkers van gemeenten en aanbieders;
 • Ervaring met het inrichten van communicatie- en kernboodschappen voor uiteenlopende doelgroepen (ook voor bestuurders);
 • Kennis van en ervaring met de toepassing van presentatie- en begeleidingsmethodieken om interactie te bevorderen tijdens bijeenkomsten;
 • Kennis van de werkprocessen in gemeenten en bij zorgaanbieders op het terrein van de informatievoorziening in het Sociaal Domein;
 • Ervaring met advisering over het afstemmen van informatie-uitwisseling in een politiek gevoelige omgeving waar tegenstrijdige belangen kunnen spelen en waar samenwerking en vertrouwen opgebouwd moeten worden;
 • Aantoonbaar meermalen zelfstandig project- en productinformatie vertaald naar communicatieplannen gericht op informatie- en automatiseringsmedewerkers, managers en bestuurders van gemeenten.

Houdingaspecten

 • Analytisch
 • Communicatief sterk
 • Samenwerkingsgericht
 • Kwaliteitsgericht
 • Resultaatgericht
 • Klantgericht
 • Omgevingsbewust (intern en extern)
 • Proactief
 • Doortastend
 • Flexibel
 • Taalvaardig (mondeling en schriftelijk)
 • Creatief, out-of-the-box-denker

Vereisten
Branche-ervaring:
Overheid en Publieke sector
Reclame, Communicatie en PR
Functiegebied:
Communicatie / PR
Expertise:
Communicatie advies
Werkervaring:
3-5 jaar
Opleiding:
WO

Selectiecriteria
De opdrachtgever heeft het tarief gemaximaliseerd op € 75,- incl. reiskosten excl. BTW Uiteraard vragen wij u zo scherp mogelijk aan te bieden. Leden van IPMarktplaats (premium/professional) betalen geen bemiddelingsfee/bureau marge bij uitvoering van deze opdracht.
knock out
WO werk- en denk nivo
knock out
Uw CV met darnaast een motivatie waarom u in aanmerking wilt komen voor deze opdracht. U kunt beide documenten uploaden bij uw reactie.
knock out
U heeft zeer ruime ervaring als communicatieadviseur voor partijen in het sociale domein. Geef duidelijk aan hoeveel jaar. Daarnaast heeft u ruime ervaring, opgedaan in de afgelopen 10 jaar, met het opbouwen en onderhouden van een uitgebreid netwerk bij gemeenten, zorgaanbieders en/of ketenpartners ? Geef duidelijk aan hoeveel jaar
20 punten
U heeft ruime ervaring, met het opbouwen en onderhouden van een uitgebreid netwerk bij (een of meer soort organisaties) gemeenten, zorgaanbieders en/of ketenpartners ? Geef duidelijk aan met welke.
20 punten
U heeft ruime ervaring (opgedaan in de afgelopen vijf jaar) met het inrichten van communicatie- en kernboodschappen voor uiteenlopende doelgroepen (ook voor bestuurders)? Geef duidelijk aan hoeveel jaar.
20 punten
U heeft kennis van en ervaring met de toepassing van presentatie- en begeleidingsmethodieken om interactie te bevorderen tijdens bijeenkomsten?
10 punten
U heeft ervaring, opgedaan in de afgelopen 10 jaar, met advisering over het afstemmen van informatie-uitwisseling in een politiek gevoelige omgeving waar tegenstrijdige belangen kunnen spelen en waar samenwerking en vertrouwen opgebouwd moeten worden? Geef duidelijk aan hoeveel jaar.
10 punten
U heeft aantoonbaar meermalen zelfstandig project- en productinformatie vertaald naar communicatieplannen gericht op informatie- en automatiseringsmedewerkers, managers en bestuurders van gemeenten?
10 punten
#U heeft aantoonbare ervaring met het vertalen van een visie op communicatie in een doeltreffende aanpak?
10 punten

Uurtarief
Uurtarief:
€ 75 - € 85

Overige informatie
Startdatum:
20/08/2018
Duur:
3 - 6 maanden
Uren per week:
36 uur
Reageren voor:
31/07/2018