Opdrachtomschrijving

Sr. Adviseur Informatie beveiliging
Regio:
Zuid-Holland
Geplaatst:
06/07/2018
Status:
gesloten

Omschrijving

Opdracht omschrijving

Als senior adviseur informatiebeveiliging realiseert u samen met collegas van de migratie- en accreditatieprojectteams de informatiebeveiliging t.b.v. een toekomstbestendige hooggerubriceerde ICT-infrastructuur.

 • U realiseert adequate maatregelen m.b.v. risicomanagement en legt daarbij de relatie met technisch beheer. 
 • U verricht zelfstandig security-beheerwerkzaamheden t.b.v. de gehele algemene ICT-infrastructuur. Hieronder wordt gerekend: netwerk, back-end fundament, front-end, data en beheerprocessen. Het gebruik van het systeem wordt uiteindelijk in een reglement beschreven. 
 • U heeft kennis van complexe migratie- en accreditatietrajecten bij voorkeur bij de Overheid. 
 • Daarnaast adviseert en ondersteunt u gebruikers en beheerders van ICT-faciliteiten.

Er zal nauwe samenwerking plaatsvinden met het Bureau Regie en Control. Deze afdeling is gericht op het adviseren, ondersteunen en informeren van het lijnmanagement op het gebied van integrale beveiliging conform het Defensie Beveiligingsbeleid. Focus hierbij ligt op het zorgdragen voor de (continuiteit in de) beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van het hoofdwapensysteem. Om te komen tot een accrediteerbare ICT-infrastructuur zal o.b.v. risicomanagement diverse informatiebeveiligingsplannen in nauw overleg worden opgesteld waarbij de risicos uiteindelijk beheersbaar dienen te zijn.


U beschikt over praktische specialistische kennis van informatiebeveiliging binnen de aandachtsgebieden zoals beschreven en accreditatietrajecten daarvan. U dient bereid te zijn tot uitvoering van werkzaamheden en bereikbaarheid buiten de normale diensturen.
Als medewerker van de MIVD dient u zich voortdurend bewust te zijn van de wettelijke kaders waarbinnen de MIVD dient te handelen. Het overtreden van deze wettelijke kaders kan leiden tot politieke en justitiele incidenten. U dient daarom zeer veiligheidsbewust te zijn. Daarnaast dient u bereid te zijn tot uitvoering van werkzaamheden en bereikbaarheid buiten de normale diensturen.
Er vindt vooraf de plaatsing een verplicht veiligheidsonderzoek plaats. De uitslag van het onderzoek is bepalend voor de plaatsing.

Profiel eisen (knock- out)
 • U heeft ten minste 5 jaar ervaring als Senior adviseur informatiebeveiliging of soortgelijke functie (b.v. senior ICT-security specialist);
 • U beschikt minimaal over een afgeronde HBO (Bachelor niveau);
 • U beschikt over kennis en ervaring op het gebied van informatiebeveiliging (minimaal 5jaar). Dit kunt u aantonen, bijvoorbeeld door in het bezit te zijn van een of meer van de volgende certificeringen: - CISSP (Certified Information Systems Security Professional) - CISM (Certified Information Systems Manager) - CISA (Certified Information Systems Auditor)
 • CRISC (Certified in Risk and Information Systems control) - CEH (Certified Ethical Hacker);
 • U heeft aantoonbare ervaring met informatiebeveiliging accreditatie- en/of audittrajecten (minimaal 2 jaar);
 • U heeft aantoonbare kennis en ervaring met het NEN-ISO/IEC 27000 informatiebeveiliging normenkader en de daarop gebaseerde Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) of Defensie beveiligingsbeleid (minimaal 3 jaar);
 • U heeft aantoonbare kennis en ervaring met het praktisch toepassen van hardening guide maatregelen;
 • U heeft aantoonbare kennis en ervaring met risicomanagement: risicoanalyse, maatregelenontwerp en vastlegging restrisico�fs;
 • U bent minimaal 40 uur per week beschikbaar

Competenties
 • Analyseren
 • Creativiteit
 • Visie
 • Flexibiliteit
 • Verantwoordelijkheidsbesef
 • Communiceren
 • Interpersoonlijke sensitiviteit
 • Netwerken
 • Overtuigingskracht
 • Samenwerken
 • Besluitvaardigheid
 • Klantgerichtheid
 • Nauwkeurigheid
 • Omgevings- en organisatiebewustzijn
 • Resultaatgerichtheid

Vereisten
Branche-ervaring:
ICT
Overheid en Publieke sector
Functiegebied:
ICT/ Computer diensten
Expertise:
Security
Werkervaring:
5-10 jaar
Opleiding:
HBO

Selectiecriteria
Uiteraard vragen wij u zo scherp mogelijk, marktconform, aan te bieden incl. reiskosten en excl.BTW. Leden van IPMarktplaats (premium/professional) betalen geen bemiddelingsfee/bureau marge bij uitvoering van deze opdracht.
100 punten
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring. Dit in het Nederlands opgesteld van maximaal 5 pagina's A4. De Ipmarktplaats behoudt zich het recht voor om aanbieding terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het CV en/of referentie voorkomen. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. Indien deze informatie ontbreekt, behoudt de Ipmarktplaats zich het recht de aanbieding ter zijde te leggen. Referentie: Een overzichtelijke omschrijving van gevraagde werkzaamheden in een eerdere tewerkstelling. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de tewerkstelling, het aantal uren per week. Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever. U dient de contactgegevens in het cv op te geven.
knock out
U heeft ten minste 5 jaar ervaring als Senior adviseur informatiebeveiliging of soortgelijke functie (b.v. senior ICT-security specialist); U beschikt minimaal over een afgeronde HBO (Bachelor niveau);
knock out
U beschikt over kennis en ervaring op het gebied van informatiebeveiliging (minimaal 5jaar). Dit kunt u aantonen, bijvoorbeeld door in het bezit te zijn van een of meer van de volgende certificeringen: - CISSP (Certified Information Systems Security Professional) - CISM (Certified Information Systems Manager) - CISA (Certified Information Systems Auditor)
knock out
CRISC (Certified in Risk and Information Systems control) - CEH (Certified Ethical Hacker);
knock out
U heeft aantoonbare ervaring met informatiebeveiliging accreditatie- en/of audittrajecten (minimaal 2 jaar);
knock out
U heeft aantoonbare kennis en ervaring met het NEN-ISO/IEC 27000 informatiebeveiliging normenkader en de daarop gebaseerde Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) of Defensie beveiligingsbeleid (minimaal 3 jaar);
knock out
U heeft aantoonbare kennis en ervaring met het praktisch toepassen van hardening guide maatregelen;
knock out
U heeft aantoonbare kennis en ervaring met risicomanagement: risicoanalyse, maatregelenontwerp en vastlegging restrisico�fs;
knock out
#U bent minimaal 40 uur per week beschikbaar
knock out

Uurtarief
Uurtarief:
niet bekend

Overige informatie
Startdatum:
03/09/2018
Duur:
3 - 6 maanden
Uren per week:
40 uur
Reageren voor:
13/07/2018