Opdrachtomschrijving

Business analist data WMO
Regio:
Noord-Holland
Geplaatst:
12/03/2018
Status:
gesloten

Omschrijving

Opdracht omschrijving

Project Managementinformatie Wmo
Vanwege nieuwe inkoop wordt bij de afdeling Zorg meer ingezet op accounthouderschap / contractmanagement. Dit maakt de behoefte aan kwalitatief goede informatie groter dan tot nog toe. De huidige oplossing loopt tegen het einde van de technische mogelijkheden aan waardoor de rapportages steeds minder bruikbaar worden.
Om deze risico's te adresseren, is het project MI Wmo in 2017 begonnen met inrichting van een Datawarehouse (DWH) Zorg en gestart met een pilot-implementatie voor managementinformatie (MI) in het kader van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. In 2018 zullen zowel de datawarehouse (DWH)-inrichting en de implementaties per productketen worden voortgezet en per 31 december 2018 worden opgeleverd. Hiermee wordt de basis voor een datagedreven Zorg-organisatie gerealiseerd. Het tussentijdse advies Data-gedreven Zorgorganisatie kan in 2018 resulteren in extra impulsen voor de beoogde data-gedreven werkwijze van Zorg.
Vanuit het project MI Wmo wordt er gewerkt aan het verbeteren van de (infrastructuur rond) managementinformatie. Hieronder valt onder andere het ombouwen van huidige Exceldashboards naar dashboards in SAP Business Objects. De business analist data Wmo ondersteunt de projectleider in het behalen van de doelen van het project.

Overige werkzaamheden
Cliëntervaringonderzoek: De afdeling onderzoekt een nieuwe manier om het jaarlijks verplichte cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. Op dit moment is de app 'Ervaringwijzer' in beeld als oplossing. Het gebruik van de app en de uitkomsten van dat onderzoek worden ingepast in het datagedreven werken dat door Zorg wordt nagestreefd. Je neemt als business analist data Wmo deel aan het project dat hiervoor is opgezet en adviseert over het gebruik van de app en bewaakt de inpassing met het project MI Wmo.
 
Heronderzoek Hulp bij het huishouden: Naar aanleiding van rechterlijk besluit, worden ongeveer 4.500 cliënten hulp bij het huishouden door het indicatieadviesbureau Amsterdam geherindiceerd. Hiervoor is een project opgericht. Je stelt een rapportage op waarin de voortgang van de herindicaties duidelijk wordt. Verfijning in het rapport stem je af met de projectleider Hbh. ZRM 2017: In verband met de jaarovergang en de ingebruikname van de nieuwe Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM 2017) in de Wijkzorg, pas je de da.shboards die voor contractmanagement zijn gemaakt aan.
 
Contractverlenging Ambulante ondersteuning / Dagbesteding: Eind Q3 begin Q4 van 2018 zal de stand van zaken opgemaakt worden met betrekking tot de uitputting van de afgesloten contracten en of de aanbieders de afspraken rondom het minimaal aantal cliënten hebben kunnen waarmaken. In het geval dat een aanbieder niet heeft kunnen voldoen aan de afspraak met betrekking tot een minimaal aantal cliënten, dan wordt het contract per 2019 niet doorgezet / vernieuwd. Dit betekent dat alle cliënten van die aanbieder overgedragen moeten worden aan een wel gecontracteerde aanbieder. Jij maakt de voorlopige en definitieve analyses van de geleverde productie en werkt daarbij nauw samen met de medewerkers Inkoop en Contractmanagement.
 
Contractverlenging hulpmiddelen: Per 2019 zal het contract met de hulpmiddelenleveranciers verlengd worden. Mogelijk zal dit voor een van de leveranciers niet het geval zijn. Hierop voer je een impactanalyse uit en, indien nodig, pas je proces en administratie aan.
 
Conflicterende voorzieningen: Niet elke combinatie van Wmo-voorzieningen is toegestaan volgens het beleid. Vanwege de opdeling in verschillende (deel)ketens komt dit echter wel regelmatig voor. Hiervoor zijn in 2017 een aantal controles ontwikkeld. In 2018 monitoren we of deze controles het gewenste effect hebben en op basis van de resultaten adviseer je over vervolgacties en voer je deze uit.
Algemeen: Binnen de afdeling Zorg is er regelmatig behoefte aan denk- en uitvoeringskracht als het gaat om de uitvoering van data-analyses, -migraties, -opschoningen en -conversies. Als business analist data Wmo werk jij samen met andere collega's (waaronder ook de teams van functioneel beheer) om deze werkzaamheden uit te voeren en over te adviseren.

De opdrachtgever(s)
De afdeling Zorg bundelt voor de gemeente alle doelstellingen, inzet van middelen en acties voor het zorgdomein op basis van een integrale visie en benadering van het zorgbeleid. Kerntaak van de afdeling Zorg is het sturen van de gehele zorgketen door het klantvriendelijk, kosten efficiënt en financieel duurzaam uitvoeren van de Wmo evenals het inrichten van zorg en ondersteuning in de stad.
De afdeling werkt aan de opgave om de taken die het rijk heeft gedecentraliseerd naar de gemeente op een goede manier uit te voeren. De bezuinigingen die daarmee gepaard gaan, dwingen tot fundamentele keuzes. Het Rijk verwacht zorgvuldige controle op de kwaliteit van de dienstverlening die de gecontracteerde partijen leveren. Er zijn samenwerkingsafspraken met de Zorgverzekeraar, Ombudsman, cliëntenvertegenwoordigers. Aanbieders van zorg en welzijn volgen kritisch de inhoudelijke (beleids)keuzes en komen op voor individuele belangen. Ook maakt de toenemende behoefte van burgers om zelf meer regie te nemen, veranderingen bij de overheid en instellingen noodzakelijk


Vereisten
Branche-ervaring:
Overheid en Publieke sector
Functiegebied:
Accounting / Financieel
Expertise:
Business analyse
Werkervaring:
3-5 jaar
Opleiding:
WO

Selectiecriteria
De opdrachtgever heeft het tarief gemaximaliseerd op € 75,- incl. reiskosten excl. BTW Uiteraard vragen wij u zo scherp mogelijk aan te bieden. Leden van IPMarktplaats (premium/professional) betalen geen bemiddelingsfee/bureau marge bij uitvoering van deze opdracht.
knock out
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven. Vul in: organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met u en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn
knock out
U beschikt minimaal over een aantoonbaar WO werk- en denkniveau. Dit werk- en denkniveau is opgedaan door relevante werkervaring en/of een minimaal behaald WO diploma Bedrijfskunde en/of Information Management en/of Bestuurskunde. Dit moet duidelijk blijken uit het CV.
knock out
U heeft kennis en ervaring met het uitvoeren van 'datawerkzaamheden' zoals analyses, migraties en conversies. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
knock out
Heeft u kennis van en ervaring met de Amsterdamse Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)? Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
30 punten
Heeft u ervaring met de applicaties Wmo-Ned en RIS-WZ? Dit dient te blijken uit het cv.
20 punten
Heeft u kennis van en ervaring met iWmo-berichtenverkeer? Dit dient te blijken uit het cv.
20 punten
U heeft aantoonbare ervaring als adviseur op het snijvlak van beleid en informatievoorziening . Daarnaast is er aantoonbare ervaring aanwezig met het het opbouwen van een professionele adviesrelatie met opdrachtgevers en ketenpartners. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
knock out
U heeft kennis en ervaring met projectmatig werken (zoals Prince 2). Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
knock out
#Heeft u ervaring met sturingsproblematiek in het sociaal domein, waarbij de nadruk ligt op het betrekken van de business bij het vormgeven van de sturing op basis van BI rapportages? Dit dient duidelijk uit het cv te blijken.
30 punten

Uurtarief
Uurtarief:
€ 75 - € 85

Overige informatie
Startdatum:
09/04/2018
Duur:
6 - 12 maanden
Uren per week:
32 uur
Reageren voor:
22/03/2018