Opdrachtomschrijving

Testanalist
Regio:
Utrecht
Geplaatst:
12/03/2018
Status:
gesloten

Omschrijving

Opdracht omschrijving

De testanalist heeft kennis van en affiniteit met relevante infrastructuurcomponenten, waaronder Citrix XenApp, XenDesktop, Windows 10 en VMWare ESXi. De testactiviteiten zijn enerzijds gericht op het voorbereiden en uitvoeren van technisch testen van de ICT-infrastructuur op beschikbaarheid, betrouwbaarheid, performance en sizing. Anderzijds op het zelfstandig voorbereiden en uitvoeren van technische en functionele testen van gemigreerde meldkamerapplicaties. De testanalist werkt samen met beheerders en/of eindgebruikers.

De testanalist behoort tot het LMO-projectteam. Hij/zij acteert op bovengenoemde aandachtsgebieden en ressorteert onder de testmanager van de LMO-projecten.

Doelstelling
Het doel is het aansluiten van nieuwe meldkamerlocaties op de Centrale ICT- en IV-voorziening.
Het werkpakket van de ICT-projecten op testgebied omvat het technisch en functioneel testen van nieuw opgeleverde applicatiepackages op de (test)omgeving, het testen van heropleveringen naar aanleiding van opgeloste bevindingen, het uitvoeren en/of begeleiden van overige testsoorten, zoals bijvoorbeeld unittesten, systeemtesten, integratietesten en functionele acceptatietesten.


Verantwoordelijkheden

 • Opzetten en uitvoeren van testen, om zo inzicht te krijgen in de kwaliteit van ICT-systemen, applicatiepackages en overige softwarecomponenten.
 • Beoordelen van testresultaten en adviseren welke verbeteringen nodig zijn, veelal in teamverband samen met het technische packageteam en infrastructuurontwikkelteam.
 • Gevraagd en ongevraagd geven van onderbouwde adviezen.
 • Ondersteunen van de testmanager en testcoördinatoren bij het opstellen van teststrategieën, testplanningen en testrapportages.

Vakmatige taken
 • Reviewen van impactanalyses en specificaties.
 • Intaken en reviewen van producten die onderdeel uitmaken van de testbasis.
 • Opstellen van de testaanpak rekening houdend met de voor de gevirtualiseerde omgeving vastgestelde ontwerp- en bouwstandaarden.
 • Rekening houdend met de vastgestelde testaanpak selecteren van testtechnieken voor het verkrijgen van de juiste diepgang van de testen.
 • Uitwerken van specificaties met behulp van testtechnieken in goed onderhoudbare en overdraagbare testgevallen.
 • Opstellen van testgevallen, initiële gegevensverzamelingen (testdata), testscripts en testdraaiboeken (in de brede context van de applicatie en de infrastructuur waarop deze draait).
 • Ontwerpen en uitvoeren van technische en functionele (integratie)testen.
 • Ontwerpen en uitvoeren van functionele acceptatietesten.
 • Zelfstandig uitvoeren en monitoren van de testactiviteiten, en afstemming zoeken met andere testgeledingen.
 • Testen van met behulp van Microsoft App-V gepackagede packages op Citrix-backend-infrastructuur en -werkplekken (VDI).
 • Testen van ICT-infrastructuur.
 • Uitvoeren van testgevallen, testscripts en testdraaiboeken, indien nodig in samenwerking met overige betrokkenen.
 • Analyseren van testresultaten.
 • Registreren van bevindingen in de bevindingenregistratietool Jira en bewaken van de voortgang in het oplossen van bevindingen.
 • Onderhouden van testgevallen, testdata, testscripts en testdraaiboeken.
 • Rapporteren over de status van testen en bevindingen.

Profiel
 • Minimaal één behaald Tmap- of ISEB/ISTQB-certificaat is een eis.
 • Minimaal drie jaar (± fulltime) relevante werkervaring als testanalist in de afgelopen vijf jaar is een eis.
 • Een afgeronde hbo-opleiding of hoger is een wens.
 • Werkervaring
  • Kennis van en ervaring met servervirtualisatie is een wens.
  • Kennis van en ervaring met IP netwerk-infrastructuren is een wens.
  • Kennis van en ervaring met VDI (Virtual Desktop Infrastructure) is een wens.
  • Kennis van en ervaring met Citrix XenDesktop is een wens.
  • Kennis van en ervaring met Microsoft Windows Server 2012 en/of 2016 is een wens.
  • Kennis van en ervaring met applicatievirtualisatie met gebruik van Microsoft App-V is een wens.
  • Kennis van en ervaring met RES One Workspace is een wens.
  • Kennis van en ervaring met infrastructuur ten behoeve van een SBC-platform (SBC, Server Based Computing) is een wens.
  • Kennis van en ervaring met de bevindingenregistratietool Jira is een wens.
  • Kennis van minimaal één van de meldkamersystemen GIS, GMS of C2000 is een wens.

Competenties
 • Mondelinge presentatie
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • Stressbestendigheid
 • Flexibel gedrag
 • Organisatievermogen 
 • Organisatiesensitiviteit
 • InitiatiefNB: Lokatie Driebergen/Odijk; vanaf eind 2018 Den Bosch/Haarlem


Vereisten
Branche-ervaring:
ICT
Overheid en Publieke sector
Functiegebied:
ICT/ Computer diensten
Expertise:
Testen
Werkervaring:
3-5 jaar
Opleiding:
HBO

Selectiecriteria
Uiteraard vragen wij u zo scherp mogelijk aan te bieden incl. reiskosten en excl.BTW. Leden van IPMarktplaats (premium/professional) betalen geen bemiddelingsfee/bureau marge bij uitvoering van deze opdracht.
knock out
Eis 1: U heeft een aantoonbaar hbo werk- en denkniveau. Toelichting: Dit moet middels concrete voorbeelden duidelijk uitkomen tijdens het verificatiegesprek. Bij het niet voldoende mondeling kunnen aantonen zal de aanbieding terzijde worden gelegd. Eis 2: U heeft minimaal één behaald Tmap- of ISEB/ISTQB-certificaat. Toelichting: Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV.
knock out
Eis 3: U heeft minimaal drie jaar (± fulltime) relevante werkervaring als testanalist in de afgelopen vijf jaar. Toelichting: Dit moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn benoemd in het CV. Noem in het CV bij de werkzaamheden het nummer van deze eis, hoe je aan deze eis voldoet, de naam van de opdrachtgever(s). Noem de periode in (dd-mm-jj - dd-mm-jj). Bij het niet benoemen van het aantal jaren werkervaring en bij welke opdrachtgever deze kennis is opgedaan, zal de aanbieding terzijde worden gelegd.
knock out
Eis 4: U bezit de volgende kerncompetenties: Mondelinge presentatie - Presenteert feiten, meningen en ideeën op een heldere wijze. Maakt hierbij gebruik van relevante communicatiemiddelen. Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid -Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. Stressbestendigheid - Blijft effectief presteren onder hoge werk- en tijdsdruk, bij tegenspel en druk door anderen en in onzekere omstandigheden. Flexibel gedrag - Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. Organisatievermogen - Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. Organisatiesensitiviteit - Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. Initiatief - Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. Toelichting: Dit moet middels concrete voorbeelden duidelijk uitkomen tijdens het verificatiegesprek. Bij het niet voldoende mondeling kunnen aantonen zal de aanbieding terzijde worden gelegd.
knock out
Eis 5: U gaat er mee akkoord dat de standplaats eind 2018 van Driebergen/Odijk zal verhuizen naar Den Bosch/Haarlem.
knock out
Wens 1: U heeft een afgeronde HBO-opleiding of hoger. Toelichting: Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV. De winnende inschrijver moet binnen 7 kalenderdagen het bewijsmiddel overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde diploma beschikt, zal de ranking van de kandidaat mogelijk kunnen wijzigen.
30 punten
Wens 2: U heeft kennis van en ervaring met VDI (Virtual Desktop Infrastructure). Toelichting: Dit moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn benoemd in het CV. Noem in het CV bij de werkzaamheden het nummer van deze wens, hoe je aan deze wens voldoet, de naam van de opdrachtgever(s). Noem de periode in (dd-mm-jj - dd-mm-jj). Bij het niet benoemen van het aantal jaren werkervaring en bij welke opdrachtgever deze kennis is opgedaan, worden er geen punten aan deze wens toegekend.
20 punten
Wens 3: U heeft bij voorkeur kennis van minimaal één van de meldkamersystemen GIS, GMS of C2000. Toelichting: Dit moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn benoemd in het CV. Noem in het CV bij de werkzaamheden het nummer van deze wens, hoe je aan deze wens voldoet, de naam van de opdrachtgever(s). Noem de periode in (dd-mm-jj - dd-mm-jj). Bij het niet benoemen van het aantal jaren werkervaring en bij welke opdrachtgever deze kennis is opgedaan, worden er geen punten aan deze wens toegekend.
10 punten
Wens 4: U heeft in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring met het zelfstandig uitvoeren en monitoren van de testactiviteiten, en afstemming zoeken met andere testgeledingen. Toelichting: Dit moet middels concrete voorbeelden worden onderbouwd. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs.
20 punten
#Wens 5: U heeft kennis van en ervaring met infrastructuur ten behoeve van een SBC-platform (SBC, Server Based Computing). Toelichting: Dit moet middels concrete voorbeelden worden onderbouwd. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs.
20 punten

Uurtarief
Uurtarief:
niet bekend

Overige informatie
Startdatum:
28/05/2018
Duur:
6 - 12 maanden
Uren per week:
36 uur
Reageren voor:
19/03/2018