Opdrachtomschrijving

Senior Communicatieadviseur Dienstverlening & Bedrijfsvoering
Regio:
Zuid-Holland
Geplaatst:
09/03/2018
Status:
gesloten

Omschrijving

Opdracht omschrijving

De unit Communicatie adviseert en ondersteunt de units, programma’s en directie van VNG Realisatie op het gebied van communicatie, marketing, media en woordvoering. De unit is daarnaast verantwoordelijk voor de websites en beheer relatiesysteem. De unit is formeel onderdeel van de unit Staf & Ondersteuning.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Visie vormen op communicatie over de unit Dienstverlening en Bedrijfsvoering en het thema Digitale Dienstverlening, rekening houdend met diverse doelgroepen binnen de gemeentelijke organisatie;
 • Proactief advies over communicatie en positionering van het thema Digitale Dienstverlening;
 • Proactief verbinding leggen tussen het thema Digitale Dienstverlening en de andere thema’s binnen VNG Realisatie;
 • Uitvoeren en invulling geven aan de communicatie aanpak/plan;
 • Uitvoering (laten) geven aan het produceren van communicatiemiddelen en activiteiten m.b.t. het thema Digitale Dienstverlening;
 • Afstemmen van inhoudelijke wensen en verwachtingen met de inhoudelijke projectleiders;
 • Afstemmen van communicatiekaders met de teammanager communicatie van VNG Realisatie;
 • Rapporteren over de voortgang en adviseren over een eventuele bijstelling van aanpak;
 • Actueel houden van de kennis en informatie over het thema Digitale Dienstverlening op alle communicatiekanalen van VNG Realisatie.


Doel van de opdracht
Als senior communicatieadviseur voor de unit Dienstverlening en Bedrijfsvoering en het bijbehorende thema Digitale Dienstverlening ben je verantwoordelijk voor visie, strategisch advies, planvorming en de uitvoering. Je bewaakt de voortgang en samenhang met andere communicatieplannen bij VNG Realisatie en stuurt waar nodig bij. Je betrekt de verschillende expertises bij de uitvoering van de communicatieplannen en bewaakt de voortgang en samenhang. Je werkt hierbij nauw samen met de collega communicatieadviseurs van de andere units, de verschillende communicatie experts zoals redactie, webredactie, directmarketing, projectleiders en inhoudelijke experts.

Profiel

 • WO-werk-en denkniveau, verkregen door tenminste een HBO-opleiding in een richting die relevant is voor de opdracht (bijvoorbeeld Communicatie, Nederlands, politicologie of bestuurskunde) en door meer dan 5 jaar relevante werkervaring;
 • Heeft de afgelopen 5 jaar gewerkt als communicatieadviseur, zowel binnen als buiten de overheid;
 • Is bekend met de werkprocessen van een vereniging of een koepelorganisatie;
 • Is in staat tegenstrijdige belangen te structureren en van daaruit oplossingsrichtingen en uitvoerbare plannen te formuleren of zelf uit te voeren (oftewel verbindingen leggen, maar tegelijkertijd ook sturing geven);
 • Aantoonbare recente ervaring (opgedaan in de afgelopen 3 jaar) met de inrichting van digitalisering en dienstverlening bij de overheid en met de ontwikkelingen in de informatiesamenleving;
 • Aantoonbare ervaring met het vertalen van een visie op communicatie in een doeltreffende aanpak;
 • Heeft ervaring opgedaan in de afgelopen drie jaar met het inrichten van communicatie en kernboodschappen voor uiteenlopende doelgroepen (ook voor bestuurders);
 • Heeft aantoonbaar meermalen zelfstandig project- en productinformatie vertaald naar communicatieplannen die aansluiten bij de doelgroepen van VNG Realisatie (zijnde bijvoorbeeld informatie- en automatiseringsmedewerkers, managers en bestuurders van gemeenten);
 • Heeft in de rol van communicatieadviseur communicatieplannen geoperationaliseerd in de vorm van concrete (deel)plannen van aanpak, communicatiemiddelen, - producten, -bijeenkomsten etc.
 

Vereisten
Branche-ervaring:
Overheid en Publieke sector
Reclame, Communicatie en PR
Functiegebied:
Communicatie / PR
Expertise:
Communicatie advies
Werkervaring:
3-5 jaar
Opleiding:
HBO

Selectiecriteria
De opdrachtgever heeft het tarief gemaximaliseerd op € 80,- incl. reiskosten excl. BTW Uiteraard vragen wij u zo scherp mogelijk aan te bieden. Leden van IPMarktplaats (premium/professional) betalen geen bemiddelingsfee/bureau marge bij uitvoering van deze opdracht.
knock out
Een geschreven motivatie waarom u in aanmerking wilt komen en geschikt bent voor de functie. U kunt deze toevoegen aan uw reactie of profiel. Daarnaast heeft u een WO-werk- en denkniveau (tenminste HBO-opleiding in de richting Communicatie, Bestuurskunde, Politicologie of Nederlands afgerond en heeft tenminste 5 jaar aantoonbare werkervaring op WO-niveau)?
knock out
Heeft u de afgelopen 5 jaar gewerkt als communicatieadviseur, (zowel binnen als buiten de overheid)?
knock out
Bent u bekend met de werkprocessen van een vereniging of een koepelorganisatie? (Geef aan wat op u van toepassing is Niet of nauwelijks Beperkt: heeft er zijdelings mee te maken gehad Gemiddeld: heeft enige kennis en kan ze globaal beschrijven Ruimschoots: heeft ruime kennis en kan ze vanuit eigen ervaring beschrijven Uitgebreid: heeft uitgebreide kennis en kan ze uitgebreid en diepgaand beschrijven)
20 punten
Heeft u ervaring als adviseur met het structureren van tegenstrijdige belangen en van daaruit formuleren van oplossingsrichtingen en uitvoerbare plannen of zelf uit te voeren (oftewel verbindingen leggen, maar tegelijkertijd ook sturing te geven)?(Niet of nauwelijks Beperkt: heeft < 1 jaar ervaring Gemiddeld: heeft 1-2 jaar ervaring Ruimschoots: heeft 2-3 jaar ervaring Uitgebreid: heeft > 3 jaar ervaring)
20 punten
Heeft u aantoonbare recente ervaring (Blijkend uit C.V. en opgedaan in de afgelopen 3 jaar) met communicatie over de inrichting van digitalisering en dienstverlening bij de overheid en met de ontwikkelingen in de informatiesamenleving? (Niet of nauwelijks: < 6 maanden Beperkt:
20 punten
Heeft u aantoonbare recente ervaring (Blijkend uit C.V. en opgedaan in de afgelopen 3 jaar) met communicatie over de inrichting van digitalisering en dienstverlening bij de overheid en met de ontwikkelingen in de informatiesamenleving? (Niet of nauwelijks: < 6 maanden Beperkt:
10 punten
Heeft u ervaring opgedaan in de afgelopen vijf jaar met het inrichten van communicatie en kernboodschappen voor uiteenlopende doelgroepen (ook voor bestuurders)? (Niet of nauwelijks Beperkt:
10 punten
Heeft u aantoonbaar meermalen zelfstandig project- en productinformatie vertaald naar communicatieplannen die aansluiten bij de doelgroepen van VNG Realisatie (zijnde bijvoorbeeld informatie en automatiseringsmedewerkers, managers en bestuurders van gemeenten)? (Niet of nauwelijks Beperkt: heeft minder dan 3 plannen gemaakt Gemiddeld: heeft 3 tot 5 plannen gemaakt Ruimschoots: heeft 5 tot 10 plannen gemaakt Uitgebreid: heeft meer dan 10 plannen gemaakt)
10 punten
#Heeft u in de rol van communicatieadviseur communicatieplannen geoperationaliseerd in de vorm van concrete (deel)plannen van aanpak, communicatiemiddelen, - producten, -bijeenkomsten etc.? (Niet of nauwelijks Beperkt: minder dan 3 maal Gemiddeld: 3 tot 5 maal Ruimschoots: 5 tot 10 maal Uitgebreid: meer dan 10 maal)
10 punten

Uurtarief
Uurtarief:
€ 75 - € 85

Overige informatie
Startdatum:
04/04/2018
Duur:
1 - 3 maanden
Uren per week:
24 - 28 uur
Reageren voor:
23/03/2018