Opdrachtomschrijving

Senior architect GGI-Services
Regio:
Zuid-Holland
Geplaatst:
09/03/2018
Status:
gesloten

Omschrijving

Opdracht omschrijving

Over de Unit Architectuur & Standaarden 
De unit Architectuur en Standaarden helpt gemeenten grip te krijgen op hun informatievoorziening. De unit realiseert de unit concrete producten en diensten onder de noemer GEMMA - Gemeentelijke Model Architectuur. 
Samen Organiseren en Digitale Agenda 2020 
In de beweging van Samen Organiseren en het programma Digitale Agenda 2020 ondersteunen we gemeenten in het vormgeven van de drie kernambities met betrekking tot collectieve informatievoorziening: 

 1. Open en transparant in de participatiesamenleving 
 2. Werken als één efficiënte overheid en 
 3. Massaal digitaal, maatwerk lokaal. 

We bieden gemeenten de door hen gewenste ondersteuning via een samenhangend projecten en dienstenportfolio. In dit portfolio zijn zowel opgeschaalde of op te schalen gemeentelijke initiatieven als landelijke initiatieven opgenomen. 
Binnen de beweging van Samen Organiseren en Digitale Agenda 2020 wordt onder meer gewerkt aan:

 • GDI (Generieke Digitale Infrastructuur)
 • GGI (Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur)
 • Versterken Innovatievermogen
 • Sturingsinformatie
 • Dienstverlening innovatief standaardiseren
 • Implementatie-ondersteuning 

Doel van de opdracht 
De Senior architect GGI-Services staat onder aansturing van de projectmanager GGI en werkt samen met GGI-projectteamleden en leden van de gemeentelijke expertgroep GGI-Services. Hij is verantwoordelijk voor het uitwerken van de architectuur en het programma van eisen voor GGI-Services. Daarbij geeft hij diepgaande inhoudelijke expertanalyses en komt hij met eisen voor de inrichting van een landelijke gemeentelijke integratieplatform die aansluit op de eisen/wensen van gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden. De primaire focus van de architect is het technisch-inhoudelijk analysen, ontwerpen en bediscussiëren van knelpunten voor het (laten) ontwikkelen van GGI Services voor het aanbieden van landelijke integratiediensten en functionaliteiten, en het beschrijven en bediscussiëren van oplossingen met andere experts vanuit de verschillende (GDI) voorzieningen, standaarden en vanuit verschillende gemeenten en samenwerkingsverbanden. Doelstelling is dat medio 2018 de architectuur gereed is en vertaald is in een programma van eisen waarmee GGI-Services gerealiseerd wordt. 
De realisatie vindt projectmatig plaats waarbij meerdere deelprojecten parallel worden uitgevoerd. 

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Stelselarchitect voor het uitwerken van de architectuur van GGI-Services op verschillende niveaus en voor verschillende doelgroepen;
  aansluiten op en het gebruik van bestaande en nieuwe landelijke voorzieningen kan worden gerealiseerd
 • Uitwerken van de architectuur met aanpalende architecturen
 • Penvoerder van het programma van eisen voor de onderdelen van GGI-Services.
 • Uitwerken van oplossingsvarianten waarmee op korte termijn voor gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden de informatie-uitwisseling met, het aansluiten op en het gebruik van bestaande en nieuwe landelijke voorzieningen kan worden gerealiseerd
 • Bespreken van deze oplossingsvarianten met verschillende betrokkenen (waaronder in ieder geval gemeenten) en het vastleggen van de oplossingsvarianten in beschrijvingen voor het Programma van Eisen en in duidelijke architectuur platen
 • Bijdragen aan consultaties met de softwareleveranciersmarkt ten aanzien van realisatie van de gewenste oplossing
 • Resultaten uit deze oriëntatie zodanig verwerken

Profiel

 • WO werk- en opleidingsniveau bij voorkeur een opleiding informatica of informatiekunde;
 • Autoriteit met minimaal 10 jaar diepgaande ervaring en kennis binnen de e-overheid en GDI op het gebied van onder meer berichtenverkeer, communicatieprotocollen, informatiebeveiliging, certificaten (PKI-Overheid), het gebruik van OIN’s en standaarden zoals Digikoppeling en REST/JSON, OAuth, StUF, NEN3610, iWmo/iJw;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als ICT/informatie-architect met het analyseren, ontwerpen en aansluiten (op en in een organisatie inregelen) van aansluitingen met basisregistraties en voorzieningen als BRP, LV-BAG, DigID, eHerkenning, MijnOverheid en Gemeentelijke Gegevensknooppunt (GGK);
 • Kennis van informatiebeveiliging en kaders zoals BIG, BIR of ISO 27001/27002;
 • Kennis van het analyseren en ontwerpen van processen, stelsels en informatieketens voor binnengemeentelijke levering/distributie van basisgegevens;
 • Kennis van nieuwe vormen van delen en ontsluiten van informatie via api’s en de bijbehorende (open) platforms, frameworks en standaarden.
 • Kennis van gangbare gemeentelijke systemen voor datadistributie, servicebussen en Digikoppeling adapters;
 • Kennis van GEMMA en de relevante standaarden die deel uitmaken van GEMMA;
 • Zeer ruime ervaring als ICT of informatie-architect binnen of met gemeentelijke (ICT-) samenwerkingsverbanden;
 • Zeer ruime ervaring met het beschrijven van architecturen en bij voorkeur met programma’s van eisen en het opstellen van duidelijke architectuurplaten en modellen

Competenties

 • Klantgericht
 • Kwaliteitsgericht
 • Resultaatgericht
 • Zelfstandig en onafhankelijk
 • Initiatiefrijk
 • Samenwerkingsgericht
 • Analytisch vermogen
 • Anticiperend vermogen
 • Omgevingsbewustzijn

Vereisten
Branche-ervaring:
ICT
Functiegebied:
ICT/ Computer diensten
Expertise:
Ontwerp
Werkervaring:
10-15 jaar
Opleiding:
WO

Selectiecriteria
Uiteraard vragen wij u zo scherp mogelijk aan te bieden incl. reiskosten en excl.BTW. Leden van IPMarktplaats (premium/professional) betalen geen bemiddelingsfee/bureau marge bij uitvoering van deze opdracht.
knock out
WO werk- en opleidingsniveau bij voorkeur een opleiding informatica of informatiekunde
knock out
Autoriteit met minimaal 10 jaar diepgaande ervaring en kennis binnen de e-overheid en GDI op het gebied van onder meer berichtenverkeer, communicatieprotocollen, informatiebeveiliging, certificaten (PKI-Overheid), het gebruik van OIN’s en standaarden zoals Digikoppeling en REST/JSON, OAuth, StUF, NEN3610, iWmo/iJw
knock out
Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als ICT/informatie-architect met het analyseren, ontwerpen en aansluiten (op en in een organisatie inregelen) van aansluitingen met basisregistraties en voorzieningen als BRP, LV-BAG, DigID, eHerkenning, MijnOverheid en Gemeentelijke Gegevensknooppunt (GGK)
knock out
Kennis van het analyseren en ontwerpen van processen, stelsels en informatieketens voor binnengemeentelijke levering/distributie van basisgegevens Daarnaast kennis van informatiebeveiliging en kaders zoals BIG, BIR of ISO 27001/27002
knock out
Kennis van nieuwe vormen van delen en ontsluiten van informatie via api’s en de bijbehorende (open) platforms, frameworks en standaarden
knock out
Kennis van gangbare gemeentelijke systemen voor datadistributie, servicebussen en Digikoppeling adapters
knock out
Kennis van GEMMA en de relevante standaarden die deel uitmaken van GEMMA
knock out
Zeer ruime ervaring met het beschrijven van architecturen en bij voorkeur met programma’s van eisen en het opstellen van duidelijke architectuurplaten en modellen. Daarnaast zeer ruime ervaring als ICT of informatie-architect binnen of met gemeentelijke (ICT-) samenwerkingsverbanden
knock out
#Klantgericht • Kwaliteitsgericht • Resultaatgericht • Zelfstandig en onafhankelijk • Initiatiefrijk • Samenwerkingsgericht • Analytisch vermogen • Anticiperend vermogen • Omgevingsbewustzijn
100 punten

Uurtarief
Uurtarief:
niet bekend

Overige informatie
Startdatum:
02/04/2018
Duur:
6 - 12 maanden
Uren per week:
32 uur
Reageren voor:
14/03/2018