Opdrachtomschrijving

Beleidsadviseur Wabo
Regio:
Noord-Holland
Geplaatst:
08/03/2018
Status:
gesloten

Omschrijving

Opdrachtomschrijving

De beleidsadviseur draagt enerzijds bij aan  het realiseren van inhoudelijk beleid op het gebied van bouw/milieu/ro, en zorgt anderzijds voor het vertalen van inhoudelijk beleid op de diverse beleidsterreinen naar het operationele proces op het Wabo terrein De beleidsadviseur draagt enerzijds bij aan  het realiseren van inhoudelijk beleid op het gebied van bouw/milieu/ro, en zorgt anderzijds voor het vertalen van inhoudelijk beleid op de diverse beleidsterreinen naar het operationele proces op het Wabo terrein.

Werkzaamheden

De beleidsadviseur draagt enerzijds bij aan  het realiseren van inhoudelijk beleid op het gebied van bouw/milieu/ro, en zorgt anderzijds voor het vertalen van inhoudelijk beleid op de diverse beleidsterreinen naar het operationele proces op het Waboterrein. Daarnaast adviseert hij/zij de beleidsvelden over de operationele behoefte aan beleidsontwikkeling. . Het uitvoeringsbeleid is gebaseerd op toepasselijke algemeen verbindende voorschriften, beleidskaders en een analyse van inzichten, technieken en werkwijzen die gebruikt kunnen worden voor de uitvoering. Het op elkaar afstemmen van uitvoerings- en handhavingsdoelen is essentieel voor een doeltreffend uitvoerings- en handhavingsbeleid

De opdrachtgever(s)
Het Projectteam Wabo is verantwoordelijk voor de regie op het gehele Wabo-proces conform de wettelijke proceseisen. In dat kader zoekt het Projectteam nadrukkelijk de afstemming met de uitvoeringsorganisaties binnen Amsterdam die Wabo-taken uitvoeren, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, VTH-samenwerkingspartners, de procesunit VTH en de programma's gedragsbeïnvloeding, IGH, woningkwaliteit, etc. De producten die het Projectteam oplevert (o.a. Wabo-beleid, Wabo-uitvoeringsprogramma, jaarverslagen) worden aan het bestuur ter vaststelling aangeboden. Het Projectteam regisseert vervolgens de invoering hiervan, evalueert en actualiseert. Het Projectteam is ingesteld voor de periode vanaf juli 2017 tot aan januari 2019 en legt direct verantwoording af aan de gemeentesecretaris. De medewerkers van het Projectteam Wabo zijn verantwoordelijk voor de regie op het gehele Wabo-proces conform de wettelijke proceseisen. Het projectteam is een organisatie-overschrijdende projectgroep.


Vereisten
Branche-ervaring:
Overheid en Publieke sector
Functiegebied:
Bestuur
Expertise:
Beleid/ Staf/ Advies/ Onderzoek
Werkervaring:
3-5 jaar
Opleiding:
HBO

Selectiecriteria
De opdrachtgever heeft het tarief gemaximaliseerd op € 80,- incl. reiskosten excl. BTW Uiteraard vragen wij u zo scherp mogelijk aan te bieden. Leden van IPMarktplaats (premium/professional) betalen geen bemiddelingsfee/bureau marge bij uitvoering van deze opdracht.
knock out
U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven. Vul in: organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met u en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn
knock out
U beschikt minimaal over HBO werk- en denkniveau. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
knock out
U heeft HBO werk- en denkiveau op het gebied van bouwkunde. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
20 punten
U heeft minimaal 5 jaar ervaring als beleidsadviseur. Daarnaast heeft u minimaal 5 jaar ervaring op Wabo gebaseerde regelgeving. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
knock out
U heeft ervaring met verandertrajecten binnen één van de G4-gemeenten. Daarnaast heeft u minimaal 3 jaar relevante ervaring met het aansturen van, en deelnemen in projecten op het Wabo domein Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
knock out
U heeft ervaring met het werken in een (complexe) bestuurlijke omgeving en beschikt over gevoel voor poltieke verhoudingen. Dit dient duidelijk te blijken uit het CV.
knock out
U heeft ervaring met beleids- en bestuursprocessen bij de overheid. Daarnaast heeft u aantoonbare ervaring met verbeterprocessen voor bouwplantoetsing. Dit dient duidelijk te blijken uit het CV.
knock out
Heeft u aantoonbare ervaring met het opstellen van kwaliteitsinstrumenten en kwaliteitsverbetering in Wabo-processen. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
40 punten
#U bent betrokken bij en heeft ervaring met toekomstige ontwikkelingen in de regelgeving m.b.t. Wabo en kan deze vertalen in beleidsadviezen.
40 punten

Uurtarief
Uurtarief:
€ 75 - € 85

Overige informatie
Startdatum:
26/03/2018
Duur:
3 - 6 maanden
Uren per week:
24 - 32 uur
Reageren voor:
16/03/2018