Opdrachtomschrijving

Technisch Projectleider Capaciteitsmanagement
Regio:
Utrecht
Geplaatst:
12/02/2018
Status:
gesloten

Omschrijving

Opdracht omschrijving

Als Technisch Projectleider Capaciteitsmanagement ben je verantwoordelijk voor het project capaciteitsmanagement. Met dit project wordt het gehele proces in kaart gebracht en waar nodig verbeterd.

Werkzaamheden
De opdracht is in feite op te knippen in twee delen, te weten

  1. Op basis van onderbouwde adviezen en richtlijnen de organisatie aangeven Wat, Waar en Hoe uitgevoerd moet worden om het proces optimaal ingericht en operationeel te krijgen. Het eindresultaat moet zijn dat de staande organisatie het volledige proces Capaciteitsmanagement kan accepteren, borgen en continueren.
  2. Continueren en on-the-flight verbeteren van de huidige al geïmplementeerde minimale processtappen en activiteiten.

In principe willen we starten met een doorlooptijd voor de opdracht van drie maanden waarbij het vervolgtraject o.b.v. de gevraagde adviezen opnieuw ingevuld zal worden.

Dit is wat wij doen
Automatisering ontwikkelt, levert, installeert en beheert alles wat nodig is voor de automatisering, de digitalisering en het digitaal werken van de gemeentelijke organisatie. We zorgen voor een stabiele en optimaal beschikbare ICT infrastructuur. We werken aan kantoorautomatisering, telefonie, organiseren hosting, dataopslag en virtualisatie. We voeren selfservice in en we automatiseren en standaardiseren waar mogelijk beheertaken. Bij dit alles zoeken we naar vernieuwende en besparende werkwijzen en producten. Zo dragen wij ons steentje bij aan een goede
bedrijfsvoering.

Hier zijn we trots op 
Wij willen vooroplopen als het gaat om innovatie. We werken in een nagelnieuw Stadskantoor met een ‘state of the art’ ICT omgeving en een moderne technische infrastructuur. Wij zijn klantgericht en gemotiveerd om problemen op te lossen, te ontzorgen en te vernieuwen. Door onze dienstverlening, maatwerkoplossingen en support, kunnen collega’s zich optimaal richten op hun kerntaken voor burgers en bedrijven. Soortgelijke diensten leveren we ook aan andere publieke organisaties. Het leveren van een goede service aan onze interne en externe klanten is topprioriteit.

Onze plek in de organisatie
De afdeling Automatisering bestaat uit vier clusters, die focussen op de nieuwe technologie en dienstverlening: Besturing & Control, Vernieuwing, Solution Center en Operations Center. Automatisering Utrecht is één van de ‘interne bedrijven’ die de andere organisatieonderdelen adviseren en ondersteunen bij de uitvoering van hun bedrijfsvoering. Om goede resultaten te halen, bij te blijven en te vernieuwen, werken we nauw en veel samen met de organisatieonderdelen en met marktpartijen. Als Technisch Projectleider Capaciteitsmanagement werk je nauw samen met de Clusters Vernieuwing, Besturing & Control en Operations Center.

Taak van het onderdeel Vernieuwing
Het cluster Vernieuwing ontwikkelt en vernieuwt de ICT-infrastructuur. Naast oa Architectuur en Beveiliging is hier ook Projectmanagement ondergebracht. Het team Projectmanagement is samengesteld uit een coördinator, projectleiders, een project management officer en een projectbeheerser. Daarnaast wordt bemensing voor het opleveren van projectproducten geleverd vanuit de verschillende operationele beheerafdelingen.

Taak van het onderdeel Besturing & Control 
Het Cluster Besturing & Control is verantwoordelijk voor de overall sturing van het juist laten landen van de overall processen binnen IB Automatisering. Het afstemmen met de andere processen staat centraal teneinde een goede aansluitende dienstverlening te kunnen garanderen. Bij dit cluster zijn de Cluster overstijgende processen onderbracht, waaronder capaciteitsmanagement infrastructuur (servers, storage, verbindingen, etc.); continuïteitsmanagement dienstverlening (voorkomen van en oplossen van calamiteiten); service Level Management en software Assetmanagement (licentie-loket).

Taak van het onderdeel Operations Center 
Het cluster Operations Center is verantwoordelijk voor het technisch beheer en de exploitatie van de ICT infrastructuur en applicaties. De kernactiviteiten bestaan uit het monitoren op element- en waar noodzakelijk keten-niveau, het beveiligen, ontsluiten en continue beschikbaar stellen van de bijbehorende data, het procesmatig en periodiek uitvoeren van (security) upgrades, het uitvoeren van wijzigingen en het in beheernemen van gewijzigde of nieuwe infrastructuur-onderdelen. Daarnaast is het Operations Center als 2e-lijn betrokken bij het oplossen van incidenten en problemen. Het cluster zorgt samen met de overige IB-AUTO clusters voor de levering van de afgesproken functionaliteit en kwaliteit aan de klant c.q. gebruiker.

Profiel

  • De Technisch Projectleider Capaciteitsmanagement is een vakinhoudelijke professional die gedreven is om resultaten te behalen binnen de publieke sector op het gebied van ICT.
  • Hij/zij moet een grote drive hebben in het willen oplossen van vraagstukken/procesverbeteringen die de dienstverlening gaan verbeteren en deze projectmatig kunnen aansturen. 
  • Ervaring met het managen van technische ICT projecten. 
  • De Technisch Projectleider Capaciteitsmanagement heeft tenminste een afgeronde HBO opleiding en bezit daarnaast kennis van projectmanagement methodieken (Prince II practitioner, Agile/Scrum) of is bereidt deze zich eigen te maken.
  • De Technisch Projectleider Capaciteitsmanagement is vanaf medio februari full-time (36u/w) beschikbaar en bereid om de dagen in de week vanuit het Stadskantoor te werken.
  • In je aanpak toon je eigen initiatief, ben je innovatief, werk je zelfstandig, ben je vasthoudend en tactisch. 
  • Je bent communicatief vaardig (in woord en op schrift) en een echte teamplayer, waarbij je in staat bent om partijen te verbinden en samen te werken. 
  • Je hebt vakinhoudelijk afdoende kennis om bestaande processen te doorgronden en de gemeente te adviseren.

Competenties
In de uitvoering van ons werk staan de vier gemeentelijke kernwaarden centraal: open, wendbaar, scherp en betrouwbaar. Ze komen tot uiting in onze heldere afspraken, servicegerichte en flexibele werkhouding, scherpe (financiële) planning en betrouwbare inzet. Van onze medewerkers verwachten we dat ze – vanuit deze kernwaarden - hun persoonlijke vaardigheden en vakkennis verder ontwikkelen. IB Automatisering hanteert de kernwaarden (open, wendbaar, scherp en betrouwbaar) en de U-Factor (onafhankelijk van tijd, plaats en apparaat kunnen werken, verdergaande digitalisering van werkprocessen, ketenvorming en veranderende dienstverlening van de gemeente). Deze kernwaarden zijn het uitgangspunt om te komen tot de gewenste cultuur binnen IB Automatisering. IB Automatisering verwacht van de medewerkers dat zij, ongeacht hun positie in de organisatie, werken in het belang van het grotere geheel van de afdeling en daarvoor brede basisvaardigheden hebben of ontwikkelen en de kennis m.b.t. de specialisatie actueel houden.

Van alle medewerkers wordt inzet gevraagd buiten kantoortijden, omdat de ICT dienstverlening 7x24 uur per week geleverd wordt. Groot onderhoud wordt bij voorkeur gepland in het weekend, zodat gebruikers hierdoor zo min mogelijk worden gehinderd.


Vereisten
Branche-ervaring:
ICT
Overheid en Publieke sector
Functiegebied:
ICT/ Computer diensten
Expertise:
ICT Project Management
Werkervaring:
3-5 jaar
Opleiding:
HBO

Selectiecriteria
De opdrachtgever heeft het tarief gemaximaliseerd op € 75,- incl. reiskosten excl. BTW Uiteraard vragen wij u zo scherp mogelijk aan te bieden. Leden van IPMarktplaats (premium/professional) betalen geen bemiddelingsfee/bureau marge bij uitvoering van deze opdracht.
knock out
U heeft tenminste een afgeronde HBO opleiding
knock out
U bent een een vakinhoudelijke professional die gedreven is om resultaten te behalen binnen de publieke sector op het gebied van ICT. Geef een concreet voorbeeld bij het vervullen van een opdracht. Beschrijf de rol, taken, verantwoordelijkheden en behaalde resultaat.
20 punten
U heeft ervaring met het managen van technische ICT projecten. Geef een concreet voorbeeld bij het vervullen van een opdracht. Beschrijf de rol, taken, verantwoordelijkheden en behaalde resultaat.
20 punten
U bezit kennis van projectmanagement methodieken (Prince II practitioner, Agile/Scrum) of is bereidt deze zich eigen te maken.
20 punten
U toon in aanpak eigen initiatief, is innovatief, werkt zelfstandig, is vasthoudend en tactisch. Geef voorbeelden waaruit bovenstaande blijkt.
20 punten
U bezit vakinhoudelijk afdoende kennis & ervaring om bestaande capaciteitsmanagementprocessen te doorgronden en de gemeente te adviseren. Geef voorbeelden waaruit e.e.a. blijkt.
knock out
U bent en een echte teamplayer, waarbij u in staat bent om partijen te verbinden en samen te werken. Geef voorbeelden waaruit e.e.a. blijkt.
20 punten
U voegt het CV toe. Het CV is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 3 A4.
knock out
#Voor deze aanvraag ontvangen wij graag twee relevante referenties die door de Gemeente nagebeld mogen worden. U geeft met het indienen van de referenties de de Gemeente akkoord om contact op te nemen met de referenten. Daarnaast is het CV is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 3 A4´s (enkelzijdig) groot. Het CV dient enkel en alleen ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden.
knock out

Uurtarief
Uurtarief:
€ 75 - € 85

Overige informatie
Startdatum:
26/02/2018
Duur:
1 - 3 maanden
Uren per week:
36 uur
Reageren voor:
14/02/2018