Opdrachtomschrijving

Projectleider
Regio:
Zuid-Holland
Geplaatst:
10/10/2017
Status:
gesloten

Omschrijving

Opdracht omschrijving

Opdrachtgever Directie Vastgoedbeheer
De directie Vastgoedbeheer is verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen, gebouw gebonden (technische) installaties, terreinen en gronden van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), zowel in de fase van (tijdelijk) gebruik als leegstand. Bij specialties betreft dit panden, terreinen en gronden die onlosmakelijk verbonden zijn met het primaire proces. Bij kantoren betreft dit panden waar het primaire proces in kan worden uitgevoerd. Daarnaast realiseert de directie de kleinere projecten die het gevolg zijn van (her)ontwikkeling, transformatie of transacties.

Afdeling Technisch Beheer
De afdeling Technisch Beheer kent een landelijke, productgeoriënteerde indeling. Zij is integraal verantwoordelijk het vaststellen van de kwaliteit van het vastgoed door middel van onderhoudsinspecties, het vervolgens opstellen van (meerjaren)onderhoudsprogramma's en zet die als projectopdrachten uit binnen de directie VB. Daarnaast omvat Technisch Beheer ook de onderwerpen die een landelijke aanpak vergen en centraal moeten worden gestuurd.

Sectie Keuringen & Programma's (K&P)
De sectie K&P stelt meerjaren (onderhouds) en investeringsprogramma's (MOIP’s) op en is verantwoordelijk voor de uitrol van de landelijke (aspect)programma's, zoals brandveiligheid, legionella en overige keuringsprogramma’s.

Cluster Instandhouding
Het cluster Instandhouding houdt zich bezig met het programma instandhouding voor het Rijksvastgoedbedrijf. Vanuit dit cluster worden de volgende producten geleverd:

 • Opdrachten / planningen t.b.v. inspecties NEN 2767 en BOEI;
 • Meerjaren Onderhoud- en Investeringsplannen (MOIP’s)
 • Jaarplannen en -programma’s.

Daarnaast is het cluster verantwoordelijk voor het technisch inhoudelijke bepalen van de noodzaak van incidentele onderhoudsmaatregelen, voor het toezien op uitvoering van het programma (monitoring), de afhandeling van aanvragen over nader opgekomen urgenties (NOU’s) en programma-analyses.

Functieomschrijving
Met het oog op de voorgenomen inspecties en het onderhoud van klein en groot vastgoed, heeft het Rijksvastgoedbedrijf op 28 augustus 2017 een aanbesteding op Tenderned gepubliceerd. Hiermee wil zij in contact treden met lokale en landelijke onderhoudsbedrijven die genoemde werkzaamheden kunnen gaan uitvoeren. Het bewuste vastgoed bestaat onder andere uit pachtboerderijen, woningen en voormalige rijkskantoren. De onderhoudsbedrijven kunnen inschrijven op totaal acht regionale en twee landelijke percelen, waarbij de vraag specifiek uitgaat naar bouw-, transport-, elektro- en klimaat technische kennis. Is niet alle expertise in eigen huis, dan mogen bedrijven ook samenwerken. Het gaat om een raamcontract van maximaal vier jaar.

Voor de begeleiding en coördinatie van deze werkzaamheden (gericht op pachtboerderijen en dienstwoningen) is het Cluster Instandhouding op zoek naar een (coördinerend) Projectleider.

Taakgebieden
Als (coördinerend) Projectleider vervul je een centrale coördinerende rol in dit traject, waarmee je:

 • verantwoordelijk bent voor de begeleiding van de uit te voeren inspecties;
 • je de hieruit voortvloeiende werkzaamheden coördineert;
 • je documenten opstelt voor de tussentijdse rapportages aan de (interne) opdrachtgever;
 • capaciteitsbronnen uit de eigen organisatie of van daarbuiten inschakelt;
 • gevraagd en ongevraagd bijdragen levert aan inhoudelijke vraagstukken die het project betreffen;
 • bijdraagt aan het afstemmen van de activiteiten om de voortgang van het eigen werk te bewaken;
 • een relatie onderhoudt met de omringende organisatie;
 • de interne opdrachtgever informeert over van tevoren afgesproken zaken zoals voortgangsplanning, capaciteitsinzet en uitputting budget;
 • voortgangsbijeenkomsten en andere voorkomende overlegmomenten organiseert met de markt, interne directievoerders, etc.;
 • tijdige en adequate verslaglegging van deze bijeenkomsten verzorgt.


In je werk ben je flexibel en empathisch ingesteld, zodat je je kunt inleven in de belangen die bij dit specifieke traject een belangrijke rol spelen.
Je vindt je werk leuk als je een veelheid van zaken proactief uit kunt (laten) zoeken, waaronder de status van diverse deelprojecten. Je signaleert (en anticipeert op) onregelmatigheden en rapporteert hier vervolgens tijdig over. Dit is een belangrijk element van je takenpakket; het dossier kent namelijk een sterk inventariserend karakter, waarmee onder meer duidelijkheid zal moeten ontstaan over toe te passen demarcatie-afspraken binnen het onderhoud van dit vastgoed.

Positie
Je legt verantwoording af aan het Clusterhoofd Instandhouding en Sectiehoofd K&P.

Profiel

 • Je hebt een HBO-opleiding in een technische richting afgerond en bent bij voorkeur in het bezit van een diploma/certificaat voor een post-hbo-opleiding Integraal Adviseur Vastgoed;
 • Je hebt minimaal zeven jaar aantoonbare ervaring met het opstellen van integrale vastgoedadviezen, rapportages en planningen voor instandhoudingsprogramma’s;
 • Je hebt kennis van en ervaring met NEN 2767- en RgdBOEI-handboeken;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met de softwarepakketten Condor en/of Planon;
 • Je werkt graag in teamverband en kijkt over de grenzen van je eigen discipline heen;
 • Je kunt snel schakelen en meedenken op meerdere niveaus; niet alleen binnen de directie Vastgoedbeheer, maar binnen het hele RVB;
 • Je beschikt over organisatiekennis en –sensitiviteit;
 • Je bent vaardig in het regisseren en aansturen van de planning en uitvoering van technisch beheer;
 • Je bent initiatiefrijk, zoekt zelf naar kansen en mogelijkheden en draagt uit eigen beweging ideeën en oplossingen aan;
 • Je bent communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Je bent analytisch onderlegd, resultaatgericht en klantgericht;
 • Je kunt goed plannen en organiseren;
 • Ervaring met werken bij de overheid of grote organisaties;
 • Politieke sensitiviteit;
 • Flexibel en goede sociale vaardigheden.


Competenties

 • accuraat werken
 • initiatiefrijk
 • analytisch ingesteld
 • vaardig in het regisseren en aansturen van diverse, parallelle werkzaamheden
 • mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • resultaatgerichtheid
 • samenwerken
 • voortgangscontrole

Vereisten
Branche-ervaring:
Makelaardij, Vastgoed
Overheid en Publieke sector
Functiegebied:
Management / Directie
Expertise:
Project management
Werkervaring:
5-10 jaar
Opleiding:
HBO

Selectiecriteria
Uiteraard vragen wij u zo scherp mogelijk aan te bieden incl. reiskosten en excl.BTW. Leden van IPMarktplaats (premium/professional) betalen geen bemiddelingsfee/bureau marge bij uitvoering van deze opdracht.
knock out
Aantoonbaar HBO werk- en denkniveau (technische richting). Dit blijkt uit een afgeronde opleiding of een toelichting in het cv
knock out
Minimaal 7 aantoonbare jaren werkervaring met het opstellen van integrale vastgoedadviezen en rapportages en planningen
knock out
Kennis van en ervaring met NEN 2767- en RgdBOEI-handboeken. Dit wordt specifiek in het cv benoemd
knock out
Aantoonbare kennis en ervaring met Planon en/of Condor. Dit wordt specifiek in het cv benoemd.
knock out
Aantoonbare ervaring binnen de rijksoverheid. Dit blijkt uit het cv.
knock out
In het bezit van een diploma/certificaat voor een post-hbo-opleiding Integraal Adviseur Vastgoed
50 punten
Je bent aantoonbaar vaardig in het regisseren en aansturen van de planning en uitvoering van technisch beheer. Dit wordt toegelicht in het cv.
50 punten

Uurtarief
Uurtarief:
niet bekend

Overige informatie
Startdatum:
16/10/2017
Duur:
1 jaar
Uren per week:
24 uur
Reageren voor:
12/10/2017