Opdrachtomschrijving

Jurist Subsidierecht
Regio:
Groningen
Geplaatst:
10/10/2017
Status:
gesloten

Omschrijving

Opdracht omschrijving

De provinciale subsidieregelgeving wordt geactualiseerd. Provinciale Staten hebben op 5 juli 2017 de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017 vastgesteld. Deze verordening is op 1 oktober 2017 in werking getreden. PS hebben de bevoegdheid subsidies te verstrekken en daarover nadere regels vast te stellen gedelegeerd aan GS. GS stellen in het najaar van 2017 een Procedureregeling vast waarin het algemene kader voor subsidieverstrekking nader wordt uitgewerkt. Vervolgens moeten alle bestaande subsidieregelingen worden aangepast aan de nieuwe Kaderverordening en Procedureregeling. De actualisatie van de regelgeving is onderdeel van een breder traject van verbetering van het subsidieproces.

 

Werkzaamheden
De huidige subsidieregelingen moeten worden getoetst en zo nodig worden aangepast op het nieuwe subsidiekader (Kaderverordening en Procedureregeling). Er kan ook sprake zijn van noodzakelijke (inhoudelijke) wijzigingen die los staan van het nieuwe subsidiekader. Die wijzigingen worden zoveel mogelijk in deze actualisatieslag meegenomen. We hebben ongeveer 100 regelingen/programma's op basis waarvan subsidie wordt verstrekt.

We zoeken een ervaren jurist voor de volgende werkzaamheden.

  • Inventarisatie bestaande regelingen (grotendeels al uitgevoerd)
  • Analyse bestaande regelingen
  • Opstellen plan van aanpak voor actualisatie (prioritering, planning, aanpak)
  • Opstellen voorstel voor wijziging van de regelingen (juridisch en zo nodig inhoudelijk)
  • GS-besluitvorming voorbereiden (één verzamelbesluit of gefaseerde besluitvorming, nog nader te bepalen)

Bij de uitvoering van de werkzaamheden vindt nauw overleg plaats met de beleidsafdeling, het subsidieteam en een jurist. NB: er wordt een groot niveau van zelfstandigheid verwacht bij de uitvoering van de werkzaamheden.

U dient op het provinciehuis Groningen aanwezig zijn om de werkzaamheden te verrichten


Vereisten
Branche-ervaring:
Juridische diensten
Overheid en Publieke sector
Functiegebied:
Juridisch
Expertise:
Bedrijfsjurist
Werkervaring:
3-5 jaar
Opleiding:
WO

Selectiecriteria
De opdrachtgever heeft het tarief gemaximaliseerd op € 100,- incl. reiskosten excl. BTW Uiteraard vragen wij u zo scherp mogelijk aan te bieden. Leden van IPMarktplaats (premium/professional) betalen geen bemiddelingsfee/bureau marge bij uitvoering van deze opdracht.
knock out
U voegt een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe. Het CV is in het Nederlands gesteld. NB. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden.
knock out
Jurist op WO- werk- en denkniveau; studie rechtsgeleerdheid of juridische bestuurswetenschappen of vergelijkbaar
knock out
Beschikken over aantal jaren recente en relevante kennis en ervaring met het opstellen/wijzigen van regelgeving
knock out
Beschikken over recente en ruime kennis van het bestuursrecht, meer specifiek de Awb en dan met name het subsidierecht
knock out
Ruime ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke context
knock out
Zelfstandig en planmatig werken. Daarnaast oplossingsgericht en flexibel te werk gaan
knock out
Beschikken over uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden
knock out
Beschikken over aantal jaren recente en relevante ervaring met subsidieverstrekking
60 punten
#Ervaring met het werken bij een provincie of gemeente
40 punten

Uurtarief
Uurtarief:
€ 95 - € 105

Overige informatie
Startdatum:
01/01/2018
Duur:
1 - 3 maanden
Uren per week:
24 - 36 uur
Reageren voor:
27/10/2017