Opdrachtomschrijving

Test- en kwaliteitsmanager
Regio:
Utrecht
Geplaatst:
04/07/2017
Status:
gesloten

Omschrijving

Opdracht omschrijving

De dienst ICT van de organisatie is bezig met een omslag qua werken. Het traditioneel ontwikkelen en beheren wordt omgevormd naar een Agile Ontwikkel- en beheerstramien. Dit betekent dat het werk van de traditionele testmanager verandert. Waar deze voorheen direct de testcoordinatoren en en testanlisten aanstuurde, is er sprake van zelforganisatie binnen de Agile teams.

Er zijn echter nog wel een aantal zaken die gemanaged moeten worden, en die vooralsnog niet binnen de Agile teams zelf zullen worden opgepakt:

 1. Het testen over de gehele keten heen
 2. De kwaliteitsbewaking over de gehele keten
 3. Verbeteringen van de gehele keten als proces (conform de Lean filosofie)
 4. Bij Infrastructurele trajecten moet er een brug worden geslagen van traditioneel naar Agile

Deze zaken worden bij de organisatie, dienst ICT, opgepakt door Test- en Kwaliteitsmanagers.

De personen die we zoeken zijn in staat om op bovengenoemde 4 aspecten invulling te geven.

Het is op voorhand niet te zeggen of u op een software, infrastructureel,  migratietraject of een combinatie hiervan zal worden ingezet. De ervaring leert dat in de maanden tussen selectie en daadwerkelijke aanvang van werkzaamheden vaak zoveel verandert dat hierover geen uitsluitsel te geven is.

We realiseren ons dat bovenstaande combinatie van kennis en vaardigheden niet bijzonder vaak voorkomt. U hoeft niet direct alles te kunnen, maar we willen wel zeker weten dat u in staat bent snel nieuwe zaken bij te leren en toe te passen. Verder wordt scherpte en meedenken met de organisatie gewaardeerd.

De kandidaat die de afdeling zoekt is

 • een proactief persoon, die flexibel en met ambitieuze tijslijnen kan werken in een politieke organisatie met verschillende belangen en netwerken. 
 • moet in staat zijn testmanagement zaken uit te voeren (zoals gespecificeerd in TMAP testmanager of ISTQB CTAL) en in staat om Lean trajecten (mede) te begeleiden op Greenbelt niveau.
 • moet een stevige persoonlijkheid zijn, die snel kan schakelen en kan inspringen op onverwachte situaties. Tijdens het intakegesprek zal hierop getoetst worden middels cases

Het testen van nieuwe ICT-infrastructuur en applicaties of andere toepassingen.

Het bewaken en verbeteren van de kwaliteit (zowel product als proces).

 • De test- en kwaliteitsmanager is verantwoordelijk voor de tijdige vormgeving en uitvoering van alle testen tot en met de technische acceptatie omgeving (een deel van de testen worden weliswaar uitgevoerd binnen autonome scrum teams, maar de test- en kwaliteitsmanager draagt zorg voor randvoorwaarden zodat de totale keten goed getest wordt en draagt ook zorg voor die testen die buiten de scrum teams plaatsvinden).
 • Uitvoering van het ketenbrede testplan waaronder inrichting, bemensing van en operationele leiding aan de testorganisatie voor zover dat buiten de agile teams plaatsvindt.
 • Beschikbaarstelling infrastructuur, kwaliteitszorg alle testsoorten en de uitvoering van een optimaal voortbrengingsproces.
 • Verzamelen en integreren van alle acceptatiecriteria en andere randvoorwaarden van alle relevante stakeholders, teneinde de kwaliteit te bewaken van de op te leveren systemen aan de ontvangende afdelingen.
 • Proceskwaliteit vaststellen en verbetervoorstellen hierbij doen. We vragen dat dat op basis van Lean gebeurt, eventueel aangevuld met Six Sigma ter versterking van de onderbouwing.
 • Zorgdragen voor planning, voortgang, kwaliteit, kostenbewaking en op te leveren eindresultaten voor de eigen test- en kwaliteitstrajecten.
 • Zorgdragen voor het opstellen, verkrijgen van goedkeuringen en onderhouden van het testplan voor zover nodig in de ketenbrede aanpak, waaronder risicoanalyse en teststrategiebepaling, opstelling en bewaking van testplanning en testbegroting, specificatie testorganisatie en testinfrastructuur.
 • Zorgdragen voor het opstellen, verkrijgen van goedkeuringen en uitvoering proces- en kwaliteitsverbetertrajecten; doen implementeren van best practises.
 • Bijdrage leveren door kennisoverdracht om het testen en kwaliteitsmanagement continu verder te professionaliseren.
 • Kwantitatief de gevolgen in kaart brengen, indien afgeweken wordt van de opgestelde plannen.
 • Leiden van grotere en complexere ICT gerelateerde testtrajecten.
 • Operationeel leiding geven aan c.q. aansturen van functionele testgroepen buiten de Agile teams, die kunnen zijn samengesteld uit meerdere disciplines.
 • (mede) sturing geven aan product- en/of procesverbeteringstrajecten.

Profiel
 • We vragen niet specifiek om een afgeronde HBO opleiding, maar uw werk- en denkniveau moet minimaal op HBO niveau liggen. Dit zal getoetst worden tijdens het intakegesprek.
 • Afgeronde erkende Tmap of ISTQB opleiding is een eis.
 • Afgeronde Tmap Testmanager of Advanced en/of ISEB practitioner of ISTQB CTAL practitioner certificering is een wens. U moet ook in staat zijn de technieken die hierin behandeld worden in de praktijk toe te passen.
 • Lean (Six Sigma) certifcering is een wens.
 • Agile cerficeringen zijn een wens.

 • In de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar relevante ervaring als testmanager of als kwaliteitsmanager is een een eis.

 • Ervaring met kwaliteitsmanagement is een wens.

 • Ervaring met infrastructurele projecten is een wens.

 • organisatievermogen
 • doorzettingsvermogen
 • overtuigingskracht
 • stressbestendigheid
Vereisten
Branche-ervaring:
ICT
Overheid en Publieke sector
Functiegebied:
ICT/ Computer diensten
Expertise:
ICT Kwaliteitsborging en controle
Werkervaring:
5-10 jaar
Opleiding:
HBO

Selectiecriteria
Uiteraard vragen wij u zo scherp mogelijk aan te bieden incl. reiskosten en excl.BTW. Leden van IPMarktplaats (premium/professional) betalen geen bemiddelingsfee/bureau marge bij uitvoering van deze opdracht.
knock out
Afgeronde erkende TMap of ISTQB opleiding. Dit moet duidelijk aangetoond worden in het CV.
knock out
In de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar relevante ervaring als testmanager of als kwaliteitsmanager. De werkervaring dient duidelijk benoemd te zijn in het CV.
knock out
Ervaring met kwaliteitsmanagement. U dient te beschrijven wat uw rol in deze geweest is, deze zal inhoudelijk beoordeeld worden. U dient daarbij aan te geven welke kwaliteitsmethodiek u daarbij gevolgd hebt en welke resultaten u daarmee geboekt hebt. Motiveer de rol van de kandidaat, de perioden (dd-mm-jj - dd-mm-jj), en geef een situatieschets waaruit de werkervaring met het implementeren van nieuwe systemen en/of innovatieve middelen.
20 punten
U heeft een Lean, Lean Six Sigmaen/of Testmanagement opleiding en/of AGILE opleiding gevolgd en met goed resultaat afgesloten: Lean Six Sigma groep: - LEAN of LEAN SIX SIGMA Orange/Yellow belt: - Lean Greenbelt zonder praktijk - Lean Greenbelt met praktijk - Lean Six Sigma Greenbelt zonder praktijk - Lean Six Sigma Greenbelt met praktijk - Indien u een Blackbelt heeft -alleen therorie-, Heeft u blackbelt met praktijk. Agile groep: - SAFE - Certified Agile Tester. - Scrum Master.Testmanagement groep: - Tmap Testmanagement of ISEB practitioner of ISTQB CTAL.Geef duidelijk aan welke op u van toepassing zijn
60 punten
Ervaring met infrastructurele projecten. U bent als testcoördinator of testmanagement rol werkzaam geweest bij een traject dat voor een belangrijk deel infrastructureel was en u hebt ervaring met wat er speelt bij dit soort trajecten. Geef duideljk aan hoeveel jaar
20 punten

Uurtarief
Uurtarief:
niet bekend

Overige informatie
Startdatum:
02/10/2017
Duur:
1 - 3 maanden
Uren per week:
36 uur
Reageren voor:
13/07/2017